Zgrzewanie rezystancyjne doczołowe zwarciowe w obliczeniach MES materiałów jednoimiennych – część 1

Zygmunt Mikno, Zbigniew Bartnik

Abstrakt


W artykule przedstawiono analizę procesu zgrzewania rezystancyjnego doczołowego zwarciowego prętów na przykładzie stali niskowęglowej (AISI 1008/W. nr1.0338:C-0.10%, Mn-0.40%) i średnicy 6 mm. Przeprowadzono obliczenie numeryczne dla warunków brzegowych, jakie określono w pracy [1]. Na tej podstawie przeprowadzono dalsze obliczenia dla innych wariantów tj.: niższego prądu zgrzewania (przypadek często występujący w praktyce przemysłowej) oraz dla różnego ukształtowania (przygotowania) powierzchni czołowej zgrzewanych prętów. Obliczenia prowadzono dla jednoimiennej konfiguracji połączeń. 

Resistance Butt Welding of Similar Materials in FEM Calculations – part 1 

Abstract

The article presents the analysis of resistance butt welding of rods made of low-carbon steel (AISI 1008/W. no. 1.0338:C-0.10%, Mn-0.40%) (ø6 mm). The tests re- quired carrying out numerical calculations for the bound- ary conditions determined in the work [1]. The numerical calculation results were the basis for further calculations concerned with other variants, i.e. lower welding current (a case frequent in industrial practice) and for variously shaped (prepared) butting faces of rods to be welded. Calculations were performed for the similar configuration of joints. 
Słowa kluczowe


zgrzewanie doczołowe rezystancyjne; modelowanie MES; resistance butt welding; FEM modelling; numerical calculations

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Poradnik Inżyniera, Spawalnictwo tom 2 WNT Warszawa 2005 r.

www.swantec.com

H. Papkala: „Zgrzewanie oporowe metali”, wydawnictwo KaBe Krosno 2003 r.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i4.135

Refbacks

  • There are currently no refbacks.