Quality of high strength steel joints welded with Ar+H2 shielding gas

Main Article Content

Tadeusz Sałaciński
Wojciech Sosnowski

Abstract

Testing of joints made during welding with a GTAW of high-strength, fine-grained ferritic steels confirms that a small addition of hydrogen to the argon-based shielding mixture does not affect the formation of hydrogen cracking. Is very important to pay attention to strictly adhere to the technological regimes during steel preparation before and after welding. Then the controlled addition of hydrogen coming from the casing mixture has a positive effect. Due to the presence of 2% hydrogen, the joints are characterized by deeper penetration, lower inclination to edge flooding and smooth face. They are technically correct and impeccable in terms of aesthetics.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Sałaciński and W. Sosnowski, “Quality of high strength steel joints welded with Ar+H2 shielding gas”, Weld. Tech. Rev., vol. 90, no. 7, Jul. 2018.
Section
Original Articles

References

Sałaciński T.: Inżynieria jakości w technikach wytwarzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016.

Sałaciński T.: SPC Statistical Process Control, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016.

Sałaciński T., Sosnowski W.: System nadzorowania jakości procesów spawalniczych zgodny z wymaganiami ISO 3834 w oparciu o standardy ISO 9001. Cz. 2, Przegląd Spawalnictwa, vol. 87, nr 4, 2015, s. 10-13.

Krajewski A., Hudycz M.: Zapewnienie jakości i kontrola złączy spajanych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015.

Chmielewski T.: Projektowanie procesów technologicznych Spawalnictwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.

Wojnarowski K., Skowrońska B., Chmielewski T., Golański D.: Porównanie warunków spawania różnych grubości złącza ø1016 stali L485ME metodą 135/136, Przegląd Spawalnictwa, vol. 90, nr 5, 2018, s. 155-159.

Jaeschke B., Węglowski M., Chmielewski T.: Current State and Development Opportunities of Dynamic Power Source for GMA Welding Processes, Journal of Manufacturing Technologies 42 (1), 2017, pp. 23-30.

Ferenc K., Cegielski P., Chmielewski T.: Technika spawalnicza w praktyce, Poradnik inżyniera, konstruktora i spawacza, Verlag Dashofer, 2009.

Ferenc K., Ferenc J.: Spawalnicze gazy osłonowe i palne, WNT, Warszawa, 2013.

Ferenc K.: Spawalnictwo, WNT, Warszawa, 2013.

Skowrońska B., Szulc J., Chmielewski T., Golański D.: Wybrane właściwości złączy spawanych stali S700 MC wykonanych metodą hybrydową plazma+MAG, Przegląd Spawalnictwa vol. 89, nr 10, 2017, s. 104-111.

Chmielewski T., Węglowski M.: Analiza rynku spawalniczego w Polsce pod względem sprzedaży urządzeń oraz materiałów spawalniczych, Przegląd Spawalnictwa, vol. 82, nr 6, 2010, s. 28-31.

Szulc J., Chmielewski T., Pilat Z.: Zrobotyzowane spawanie hybrydowe Plazma+MAG stali S700 MC, Przegląd Spawalnictwa, vol. 88, nr 1, 2016, s. 41-45.

Węglowski M., Chmielewski T., Kudła K.: Porównanie wybranych właściwości nowoczesnych spawalniczych inwertorowych źródeł energii przeznaczonych do spawania metodą MAG, Przegląd Spawalnictwa vol. 81, nr 10, 2009, s. 81-83.

Węglowski M., Chmielewski T., Kudła K.: Ocena wydajności spawania w wysoko wydajnym procesie SpeedUp oraz MAG Standard w pozycji przymusowej, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 54, 2010, s. 199-201.

Klimpel A.: Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali, WNT, Warszawa, 1999.

Tasak E.: Metalurgia spawania, Wydawnictwo JAK, Kraków, 2008.

Fydrych D., Rogalski G., Świerczyńska A., Łabanowski J.: Możliwości sterowania ilością wodoru dyfundującego w złączach spawanych, Przegląd Spawalnictwa, vol. 89, nr 10, 2017, s. 21-26.

Fydrych D.: Wpływ warunków spawania na skłonność do tworzenia pęknięć zimnych przy spawaniu pod wodą, PhD thesis, Gdańsk University of Technology, Gdańsk, 2005.

Fydrych D., Łabanowski J.: An experimental study of high-hydrogen welding processes, Revista de Metalurgia 51 (4), 10.3989/revmetalm.055,

Fydrych D., Rogalski G.: Wpływ warunków spawania mokrego elektrodą otuloną na zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie, Przegląd Spawalnictwa, vol. 80, nr 2, 2008, s. 3-8.

Fydrych D., Świerczyńska A., Rogalski G.: Diffusible hydrogen content in the deposited metal of multilayer welded joints, Metallurgy and Foundry Engineering, vol. 40 (4), 2014, pp. 221-229.

Górka J.: Właściwości i struktura złączy spawanych stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności, Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

Górka J.: Właściwości spoin stali obrabianych termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności, Przegląd Spawalnictwa vol. 83, nr 12, 2011, s. 31-35.

Górka J.: Stal obrabiana termomechanicznie S700 MC i jej spawalność, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 6/2012.