Automated set-up for ultrasonic testing of Magnetically Impelled Arc Butt (MIAB) welded joints

Main Article Content

Tomasz Piwowarczyk
Michał Salamon
Marcin Korzeniowski
Paweł Sokołowski
Agnieszka Bicz

Abstract

The article presents the design methodology of automated set-up being used for the quality control evaluation of car drive shafts. The transmission elements were characterized, quanti ed and then the speci c objectives of a solution were de ned. The boundary conditions were also de ned. The various prototypes were designed, analyzed and com- pared in order to choose the best one for the further development. Afterwards, the geometry of the structural members was designed for the selected concept. The idea of the control system was then proposed and developed. The drawing documentation of such set-up was prepared, with respect to the versatility and user friendliness of the system. 


in polish

Zautomatyzowane stanowisko do badań ultradźwiękowych połączeń zgrzewanych łukiem wirującym

Przedstawiono procedurę projektowania zautomatyzowanego stanowiska kontroli jakości elementów przeniesienia napędu. Scharakteryzowano analizowane obiekty i przedstawiono zadania projektowe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyznaczenie warunków brzegowych. Zaproponowano koncepcje zautomatyzowanego stanowiska, porównano je i wybrano najkorzystniejsze rozwiązanie. Dla wybranej koncepcji dobrano geometrię członów struktury mechanicznej oraz przedstawiono ideę układu sterowania. Przeanalizowano technologiczność stanowiska i wykonano dokumentację rysunkową. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Piwowarczyk, M. Salamon, M. Korzeniowski, P. Sokołowski, and A. Bicz, “Automated set-up for ultrasonic testing of Magnetically Impelled Arc Butt (MIAB) welded joints”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 8, Aug. 2017.
Section
Original Articles

References

S. Arungalai Vendan, S. Manoharan, G. Buvanashekaran, C. Nagamani: Development of a MIAB welding module and experimental analysis of rotatio- nal behavior of arc-simulation of electromagnetic force distribution during MIAB welding of steel pipes using nite element analysis, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2009, nr 43.

D. H. Phillips: Magnetically Impelled Arc Butt (MIAB) welding of chromium-plated steel tubular components utilizing arc voltage monitoring techniques, Rozprawa doktorska, The Ohio State University, 2008.

I. Kubiszyn: Zbadanie warunków zgrzewania łukiem wirującym, Praca badawcza Instytutu Spawalnictwa, nr Ba-37, Gliwice 1980.

P. Lassociński: Podstawy teoretyczne zgrzewania łukiem wirującym, Przegląd Spawalnictwa, 1992, nr 1.

P. Lassociński: Urządzenia do zgrzewania łukiem wirującym, Przegląd Spawalnictwa, 1993, nr l.

M. Florkowski, M. Korzeniowski, T. Piwowarczyk: Zastosowanie zgrzewania łukiem wirującym do łączenia elementów o przekroju rurowym, Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych, Politechnika Śląska, Istebna 2016.

S. Arungalai Vendan, S. Manoharan, G. Buvanashekaran, C. Nagamani: Investigation of weld parameters in MIAB welding process by developing a module - Validation using Finite Element Analysis, International Journal of Manufacturing Engineering, 2008, nr 4.

J. W. Kim, D. H. Choi: A study on the numerical analysis of magnetic ux density by a solenoid for magnetically impelled arc butt welding, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2003, nr 10.

T. Piwowarczyk, A. Małachowska, P. Sokołowski: Tendencje rozwojowe zgrzewania łukiem wirującym w aspekcie zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, Przegląd Spawalnictwa, 2013, nr 6.

T. Piwowarczyk, M. Korzeniowski, A. Ambroziak, R. Rutka, S. Krzywański, M. Karolewski: Ocena jakości komponentów zgrzewanych łukiem wirują- cym, Przegląd spawalnictwa, 2016, nr 6.

T. Piwowarczyk, A. Małachowska, P. Sokołowski: Zgrzewanie łukiem wirującym, w Ferenc K. Technika spawalnicza w praktyce, Poradnik inżyniera, konstruktora i technologa, 2014.

Merkblatt DVS 2934, Preßschweißen mit magnetisch bewegtem Lichtbogen (MBP-Schweißen), 2001.

J. Barczyk: Automatyzacja procesów dyskretnych, Warszawa: O cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003.

G. Kost, P. Łebkowski, Ł. N. Węsierski: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3