Analiza i porównanie trwałości elektrod stosowanych podczas zmechanizowanego cięcia plazmowego

Main Article Content

Jacek Słania
Paweł Wilk

Abstract

Przedstawiono wyniki badań trwałości elektrod stosowanych do cięcia plazmowego blach stalowych w warunkach produkcyjnych. Omówiono realizację różnych programów cięcia na przecinarce plazmowej sterowanej numerycznie. Porównano wpływ na zużywanie się elektrod liczby zajarzeń i długości cięcia. Dokonano analizy wpływu warunków pracy na głębokość i średnicę kraterów elektrod. Uzyskane wyniki badań umożliwiły odniesienie się do zaleceń producentów dotyczących stosowania i eksploatacji elektrod do cięcia plazmowego.

Abstract

In the following paper researches results of a durability of electrodes used in plasma cutting of steel sheet plates in the production conditions were presented. An implementation of different cutting programmes made on plasma numerically controlled cutting-off machine was shown. An influence of wearing electrodes on the number of strikes and the length of cutting was compared. An analysis was made of the influence of working conditions on the depth and diameter of electrodes crater pipes. The following results allowed to refer to the producers recommendations about a usage and operation of electrodes used in plasma cutting. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Słania and P. Wilk, “Analiza i porównanie trwałości elektrod stosowanych podczas zmechanizowanego cięcia plazmowego”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 7, Jul. 2014.
Section
Original Articles

References

Praca zbiorowa. Poradnik inżyniera. Spawalnictwo. Tom 2. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005.

Praca zbiorowa. Mały poradnik mechanika. Wydawnictwa

Naukowo Techniczne, Warszawa, 1994.

Instrukcja obsługi agregatu plazmowego Cebora Prof 162.

Instrukcja obsługi urządzenia do cięcia Air Plasma- 36, OzasEsab.

Instrukcja obsługi przecinarki Powercut 1300/1600 Esab.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>