Spawanie pojazdów szynowych plany spawania

Main Article Content

Jacek Słania
Henryk Fryc

Abstract

Omówiono zasady tworzenia planów spawania przy budowie pojazdów szynowych. Przedstawiono wymagania normy EN 15085 w zakresie planów spawania. Wskazano zespoły pojazdów szynowych, dla których konieczne jest opracowanie planów spawania. omówiono sposoby kwalifikowania instrukcji technologicznych, w zależności od klasy jakości spoiny. Podano reguły postępowania dotyczące ogólnych warunków spawania, w tym: kwalifikacji nadzoru spawalniczego, kwalifikacji spawaczy i operatorów/nastawiaczy, wymagań odnośnie stanowiska spawalniczego, czynności spawacza/operatora przed przystąpieniem do pracy, stanu materiałów podstawowych, dokumentów dostępnych na stanowisku, warunków przygotowania do spawania, zasad sczepiania, podgrzewania wstępnego i międzyściegowego, zasad stosowania płytek do- i wybiegowych, oceny materiałów dodatkowych do spawania, cięcia termicznego, wykonywania zakończeń spoin i napraw złączy spawanych. Przedstawiono też plan spawania zespołu podwozia pojazdu szynowego. 

Welding of rail vehicules welding plans 

There were the rules of composing welding plans at construction of railvehicules. En 15085 requirements were presented. The sets of railvehicules for which the welding plans are necessary to be done were pointed out. The methods of WPS qualification were described, depending on the joint quality level. What is more, welding conditions rules were described (these are as follows: welding inspection qualification, welders and operators qualifications, requirements on welding stations, welder/ operators activities before work beginning, parent materials conditions, documents available at working station, joint preparation conditions, the rules of tacking, preheating and interpass heating, the rules of using run-off and run on plate, auxiliary materials and thermal cutting as- sessment, closing of the weld and joint repair work). The welding plan of rail-vehicule running gear was presented. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Słania and H. Fryc, “Spawanie pojazdów szynowych plany spawania”, Weld. Tech. Rev., vol. 84, no. 2, Feb. 2012.
Section
Original Articles

References

PN-EN15085-2Kolejnictwo.Spawaniepojazdówszynowych i ich części składowych. Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych.

PN-EN 15085-3Kolejnictwo.Spawaniepojazdówszynowych i ich części składowych. Część 3: Wymagania konstrukcyjne.

PN-EN ISO 15614-1 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania. Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>