Selected properties of aluminum joints welded by electron beam

Main Article Content

Artur Lange
Piotr Białucki
Andrzej Ambroziak
Wiesław Derlukiewicz
Ewa Harapińska
Andrzej Kosman

Abstract

The subject of research was welded joints with the electron beam of aluminum wheels of the vibration damper. Were performed macroscopic and microscopic examination, hardness measurements and static tensile testing. 


in polish

Wybrane własności aluminiowych złączy spawanych wiązką elektronów

Przedmiotem badań były złącza spawane wiązką elektronów w aluminiowych kołach tłumika drgań. Przeprowadzono badania makro- i mikroskopowe, pomiary twardości oraz próby statyczne rozciągania złączy. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Lange, P. Białucki, A. Ambroziak, W. Derlukiewicz, E. Harapińska, and A. Kosman, “Selected properties of aluminum joints welded by electron beam”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 8, Aug. 2017.
Section
Original Articles

References

Jerzy Dworak: Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 2015 r., nr 1, s. 53-62.

Aleksander Zawada: Spawarka elektronowa, Elektronika Praktyczna

/2015, s. 53-57.

Anna Grochowska: Proces spawania elektronowego, STAL Metale & Nowe

Pilarczyk J., Węglowski M. St.: Spawanie wiązką elektronów, Przegląd Spawalnictwa, 2015 r, Vol. 87, nr 10 s. 124-129.

Nowacki J., Pietrzak K.: Mikrostruktura i właściwości warstw nadtapianych wiązką elektronową, Przegląd Spawalnictwa 11/2012, s. 22-28.

Godzimirski J.: Nowe technologie lotniczych silników turbinowych, Prace Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2011, 213, s. 22-36.

Zatyka H.: Spawanie wiązką elektronów, WNT, Warszawa 1968, Technologie, wrzesień-październik 2009r.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>