Selected properties of plasma+MAG welded joints of S700 MC steel

Main Article Content

Beata Skowrońska
Jacek Szulc
Tomasz Chmielewski
Dariusz Golański

Abstract

The purpose of this paper is to investigate the influence of heat input on the properties of welded joints produced by the Plasma+MAG method of S700 MC (high strength Re=700 MPa). Welded joints of thermomechanical steel have been made with different values of heat input. Due to the verification of the quality and properties of the obtained joints, destructive tests, hardness measurements and mechanical properties of joints were performed. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
B. Skowrońska, J. Szulc, T. Chmielewski, and D. Golański, “Selected properties of plasma+MAG welded joints of S700 MC steel”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 10, Oct. 2017.
Section
Original Articles

References

Górka J.: Właściwości i struktura złączy spawanych stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności, Monogra a, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

Górka J.: Właściwości spoin stali obrabianych termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności, Przegląd Spawalnictwa Vol. 83, Nr 12, s. 31-35, 2011.

Górka J.: Stal obrabiana termomechanicznie S700 MC i jej spawalność, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 6/2012.

Tasak E., Ziewiec A.: Spawalność materiałów konstrukcyjnych. Tom 1 Spawalność stali, Wydawnictwo JAK , Kraków 2009.

red. J. Pilarczyk: Poradnik inżyniera, Spawalnictwo t.1, WNT, Warszawa 2013.

Szulc J., Chmielewski T., Pilat Z.: Zrobotyzowane spawanie hybrydowe Plazma + MAG stali S700 MC, Przegląd Spawalnictwa Vol. 88, Nr 1, s. 41-45, 2016.

Szulc J., Chmielewski T., Węglowski M.: Wybrane możliwości technologiczne hybrydowej metody spawania Plasma-MAG, Przegląd Spawalnictwa Vol. 88, Nr 5,2016, s. 89-92.

Górka J., Stano S: Właściwości i struktura złączy spawanych hybrydowo HLAW (wiązka laserowa FCAW) stali obrabianej termomechanicznie S700 MC, Przegląd Spawalnictwa Vol. 87,Nr 5, 2015, s. 52-56.

Chmielewski T., Szulc J., Pilat Z.: Badania metalogra czne spoin wykonanych hybrydową metodą PTA-MAG, Przegląd Spawalnictwa Nr 7, 2014, s. 46-50.

www.ssab.com, charakterystyka materiału DOMEX 700 MC (http://www.aedmotorsport.com/docs/a09-domex-700-high-strength- steel-sheet-specs.pdf)

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>