Logarytmiczny dekrement tłumienia w diagnostyce połączeń spawanych

Adam Szeleziński, Adam Muc

Abstrakt


W artykule przedstawiono metodę nieniszczących badań wibrodiagnostycznych do oceny połączeń spawanych, w której wykorzystano zmianę dekrementu tłumienia. Omówiono znaczenie monitoringu żywotności konstrukcji w konstrukcjach morskich. Otrzymane podczas realizacji badań odpowiedzi (zarejestrowane akcelerometrami) dostarczają informacji diagnostycznych, które wymagają matematycznego przetworzenia, aby wyodrębnić zapisane w nich istotne cechy charakterystyczne badanych połączeń spawanych i dokonać oceny ich jakości. W artykule przedstawiono metodę oceny wyników polegającą na obliczeniu dekrementu tłumienia, który zmienia się w czasie wraz ze zmianą odpowiedzi. Z uwagi na złożony przebieg odpowiedzi, dekrement tłumienia obliczono z wykorzystaniem aproksymacji odpowiedzi różnymi funkcjami. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że zmiana dekrementu tłumienia w czasie w zastosowaniu do płyt spawanych pozwala na ocenę jakości połączenia spawanego. Omówiono istotne do realizacji badań połączeń spawanych metodą wibrodiagnostyczną elementy, przedstawiono algorytm obliczeniowy oraz przykładowe wyniki badań z aplikacji proponowanej metody dla płyty spawanej z różnymi wadami.


Słowa kluczowe


welded joints; NDT; SHM

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bień J.: Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych, WKŁ, Warszawa 2010.

Czurchryj J., Papkala H., Winiowski A.: Niezgodności w złączach spajanych, Instytut Spawalnictwa Gliwice 2005.

Czuchryj J.: Badanie złączy spawanych wg norm europejskich. Systematyka i przyczyny postania wad w złączach spawanych, Biuro Gamma Warszawa 2003.

Krajewski A., Hudycz M.: Zapewnienie jakości i kontrola złączy spajanych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.

Lewicka-Romicka A.: Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 2001.

Murawski L., Ostachowicz W., Opoka S., Mieloszyk M., Majewska K: Practical application of monitoring system based on optical sensors for marine constructions. Key Engineering Materials, Vol. 518, 2012.

Opoka S., Murawski L., Wandowski T., Malinowski P., Ostachowicz W.: Static – Strain Level Change Together with Detection of Transient Signal as Damage Indicator for Truss and Fame Structures. Strain, Vol. 49 Issue 4, August 2013.

Szeleziński A., Gesella G., Murawski L.: Przegląd metod diagnostyki i monitoringu połączeń spawanych w konstrukcjach transportu morskiego, Logistyka 3/2015.

Szeleziński A., Murawski L., Muc A., Gesella G.: Badania wstępne możliwości diagnostyki połączeń spawanych przy pomocy analizy charakterystyk dynamicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 96/2016.

Szeleziński A., Murawski L., Muc A.: Analysis of ability to detect defects in welding structures with usage of dynamic characteristics spectrums. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 23, No 2, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i7.934

Refbacks

  • There are currently no refbacks.