The history of submerged arc welding

Main Article Content

Tomasz Szulc

Abstract

Submerged arc welding is one of most efficient welding methods. First attempts to use the flux protection of a welding arc were carried in Russia at the end of nineteenth century, in fact before any welding technology was introduced. The rapid growth of submerged arc welding occurred during the World War II, when a demand for mass produced steel made constructions was enormous. In Poland the method was introduced only in mid-fifties of the last century as a result of activities of Gliwice Welding Institute, where indig- enous welding machines and fluxes were designed and produced, while the technology was strongly promoted.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Szulc, “The history of submerged arc welding”, Weld. Tech. Rev., vol. 90, no. 8, Aug. 2018.
Section
Original Articles

References

Električeskaja otlivka metalov gornogo inženiera Nikolaja Slavianova, Sankt Petersburg 1891.

Musin R.: N.G. Slavianov i razvitie jego idiej na rodinie rossijskoj elektrosvarki, Izd., PermGTU, Perm 2004.

Slavianov N.G.: Trudy i izobretienia, Knižnoje izd., Perm 1988.

Dulczewski D.: Opisanie sposoba dugovoj električeskoj svarki medi, Patent na izobretienie nr 10579, Moskva 1929.

Potapov N.: Osnovy vybora fljusov pri svarke stalej. Mašinostrojenie, Moskva 1979.

Diatlov V.: Sposob avtomatičeskoj dugovoj svarki pod sloem fljusa. Opisanie izobretienia k avtorskomu sviditielstvu nr 64207, Moskva 1945.

Spielberger W., Doyle H.: Tigers I and II and their variants, Schiffer Publ. Atglen, USA 2007.

Solyankin A., Zeltov I., Kudriasov K.: Otečestvennyje bronirovannyje mašiny. XX vek. Tom 3, Cejhgauz, Moskva 2010.

Paton B., Kornijenko A.: Ogon smiešivajet metal, Izd. Pedagogika, Moskva 1980.

Paton B.: Sovremennoje sostojanie avtomatičeskoj svarki pod fljusomitog razvitia idiej N.G. Slavianova, Materiały konferencyjne, Masgizdat, Kiev 1955.

Robinoff B., Paine S., Quillen W.: Method of welding, US Patent
no.1,782,316. 1930.

Simonson R.: The history of welding, Monticello Books Inc, Morton Grove, USA 1969.

Irving B.: Welding’s vital part in major American historical events, Welding Journal 06, 1999.

Pullman Standard active in welding developments, The Welding Engineer no. 9, 1937.

Jackson T.: Welding in tanker construction, The Welding Journal 1937 no. 10.

Health of arc welders in steel ship construction, US Surgeon General Review 1947.

Bernsdorf G.: Auf heissen Spuren vom Schmieden, Loeten, Schweissen, VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1986.

Beckert M.: Grundlagen der Schweisstechnik-Schweissverfahren, VEB Verlag technik, Berlin 1983.

Krekeler K., Schmidt-Bach H.: Das Schweissen im Schiffbau (repr.), Unikum Verl., Bremen 2011.

Paton B. (red.): Electroslag Welding and Surfacing, Mir, Moskwa 1983.

Pilarczyk J.: Kierunki rozwojowe spawalnictwa w Polsce, Przegląd Spawalnictwa nr 1, 1955.

Mausolf E., Unterschuetz Z.: Mechanizacja prac spawalniczych na tle osiągnięć Stoczni Gdańskiej, Przegląd Spawalnictwa nr 3, 1957.

Poradnik Spawalniczy wyd. 3, WNT, Warszawa 1970.

Węgrzyn I., Korkiewicz R.: Automatyczne spawanie łukiem krytym, PWT, Warszawa 1955.

Korkiewicz R.: Aparatura do spawania automatycznego, Przegląd Spawalnictwa nr 3, 1957.

Sokołowski S.: Nowy automat do spawania łukiem krytym, Biuletyn Informacyjny Instytutu Spawalnictwa nr 4, 1958.

Turyk E. Grobosz W.: Początki metody spawania łukiem krytym, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 3, 2014.

Szczeciński Z.: Kronika Instytutu Spawalnictwa z lat 1945-96, Gliwice 1998.

Kubiszyn I., Pilarczyk J.: 40-lecie Instytutu Spawalnictwa, Przegląd Spawalnictwa nr 7-8, 1985.

Poradnik Inżyniera Spawalnictwo T. 1, WNT, Warszawa 2003.

Poradnik Inżyniera. Spawalnictwo T. 2, WNT, Warszawa 1983.

www.paton.kiev.ua/progresivni... dostęp 2018.

Sobieralski R.: Wpływ własności fizycznych topników na przebieg i wyniki spawania elektrożużlowego aluminium, Rozprawa doktorska, Wydział Mech. Politechniki Wrocławskiej 1986.

Gurievic S.: Nekotoryje osobennosti svarki titana pod fljusom, Avtomatičeskaja Svarka nr 5, 1957.

Gurievic S. (red.): Metallurgia i technologia svarki titana i jego splavov, Naukova Dumka, Kiev1979.

Archiwum Urałwagonzawoda, Niżny Tagił.