Porównanie odporności na korozję powłok cynkowych naniesionych różnymi metodami; Corrosion resistance comparison of zinc coatings deposited by various methods

Main Article Content

Marcin Winnicki
Mateusz Piątek
Tomasz Piwowarczyk
Małgorzata Rutkowska-Gorczyca
Andrzej Ambroziak

Abstract

W artykule przedstawiono zagadnienie odporności na korozję powłok cynkowych naniesionych na podłoże ze stali S235JR metodą natryskową (LPCS) oraz zanurzeniową (ogniową). Wykonane powłoki miały grubość odpowiednio 500 μm i 100 μm. Badano odporność na korozję chemiczną, poddając próbki testom Kesternicha – w komorze klimatycznej z SO2, oraz w komorze solnej – stosując cykliczny natrysk roztworem soli NaCl. Dobrane testy pozwoliły odzwierciedlić rzeczywiste warunki pracy powłok podczas eksploatacji. Przeprowadzona analiza wykazała bardzo zadowalające wyniki dla powłok naniesionych metodą LPCS. Po kilkunastu cyklach, o łącznym czasie 912 h, próbki wykazują niewielkie oznaki korozji. Powłoki naniesione zanurzeniowo, ze względu na sposób ich nakładania oraz mniejszą grubość, wykazują znaczne ubytki korozyjne.

Abstract

The paper presents corrosion resistance of zinc coatings deposited onto S235JR steel substrate by low pres- sure cold spraying (LPCS) and hot-dip galvanized methods. Thickness of built coatings was 500 μm and 100 μm, respectively. Coatings chemical corrosion resistance was examined with Kesternich test and cyclic salt spray chamber test, where samples were put to the tests at climatic chambers with SO2 and naCl atmosphere, respectively. Both tests were chosen adequately to reflect coatings true work conditions while operating. Performed research gave satisfactory results of LPCS coatings. After 18 cycles and total time of 912 hours samples shows lit- tle signs of corrosion. Hot-dip galvanized coatings, due to the method of depositing and lower thickness, shows considerable corrosion losses. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Winnicki, M. Piątek, T. Piwowarczyk, M. Rutkowska-Gorczyca, and A. Ambroziak, “Porównanie odporności na korozję powłok cynkowych naniesionych różnymi metodami; Corrosion resistance comparison of zinc coatings deposited by various methods”, Weld.Tech.Rev., vol. 86, no. 9, Sep. 2014.
Section
Articles

References

Porter F.: Zinc handbook: properties, processing and use in design, Marcel Dekker Inc., New York, 1991.

Munger Ch. G., Vincent L. D.: Corrosion protection by protective coatings, national Association of Corrosion Engineers, Houston, 1999.

Fontana M. G.: Corrosion engineering, Tata McGraw-Hill, New York, 2005.

Żak T., red.: Poradnik galwanotechnika, WNT, Warszawa, 2002.

Zhang X. G.: Corrosion and electrochemistry of zinc, Plenum Press, new York, 1996.

Bicao P., Jianhua W., Xuping S., Zhi L., Fucheng Y.: Effects of zinc bath temperature on the coatings of hot-dip galvanizing, Surface & Coatings Technology, vol. 202, 2008, s. 1785–1788.

Davis J. R.: Handbook of thermal spray technology, ASM International, Materials Park, 2004.

Champagne V. K.: The cold spray materials deposition process – Fundamentals and applications, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2007.

Maev R. G., Leshchynsky V.: Introduction to Low Pressure Gas Dynamic Spray, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2008.

Assadi H., Gärtner F., Stoltenhoff T., Kreye H.: Bonding mechanism in cold gas spraying, Acta Materialia 51 (2003), s. 4379–4394.

Koivuluoto H., Lagerbom J., Kylmalahti M., Vuoristo P.: Microstructure and Mechanical Properties of Low-Pressure Cold-Sprayed (LPCS) Coatings, Journal of Thermal Spray Technology, vol. 17, 2008, s. 721-727.

Song G.M., Vystavel T., van der Pers J.Th.M n., De Hosson W.G.: Sloof, Relation between microstructure and adhesion of hot dip galvanized zinc coatings on dual phase steel, Acta Materialia, vol. 60, 2012, s. 2973–2981.

Van Oeteren K.A.: Korrosionsschutz durch Beschichtungsstoffe Band 1 s. 127, Carl Hanser Verlag Munchen, Wien, 1980.

Bala H.: Korozja materiałów – teoria i praktyka, WIPMiFS, Częstochowa, 2002.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>