The influence of cold plasma-surface modification on the solderability of aluminum and magnesium alloys

Main Article Content

Tomasz Wojdat
Zbigniew Zimniak
Izabela Łącka

Abstract

In this article the possibility of application of cold plasma technology for surface treatment of difficult-to-braze metals (PA11 aluminum alloys and AZ31B magnesium alloys) was evaluated. The filler metals used for brazing of magnesium and aluminum alloys, as well as the issues encountered during the process were discussed. The research were car- ried out: wettability and spreadability tests of PA11 aluminum alloy using Al 112 (B-Al88Si12) braze and Al 700 flux; and flame brazing of AZ31B magnesium alloy using Mg 001 (B-MgAl9Zn3Mn1) braze and FMGA flux developed at the Welding Institute in Gliwice. The wetting and spreadability were investigated with and without the use of cold plasma treatment and a comparative analysis was presented. Finally, the significant effect of the cold plasma plasma-surface modification on the brazebility of PA11 aluminum alloys and AZ31B magnesium alloys was demonstrated.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Wojdat, Z. Zimniak, and I. Łącka, “The influence of cold plasma-surface modification on the solderability of aluminum and magnesium alloys”, Weld. Tech. Rev., vol. 90, no. 2, Feb. 2018.
Section
Original Articles

References

Stryczewska H. D.: Technologie zimnej plazmy. Wytwarzanie, modelowanie, zastosowania, Elektryka, Zeszyt 1, 2011, s. 41-61.

Bernaciak M.: Technologia aktywacji, czyszczenia i powlekania powierzchni tworzyw sztucznych, AMB Technic.

Dziado A., Mola R.: Magnez – kierunki kształtowania własności mechanicznych, Obróbka Plastyczna Metali vol. XXIV, nr 4/2013, s. 253-277.

Winiowski A., Majewski D.: Lutowanie twarde stopów magnezu, Przegląd Spawalnictwa vol. 86, nr 12/2014, s. 41-48.

Alou A.: Magnesium: Current and Potential Automotive Applications, JOM, February 2002.

Sorrentino L., Carrino L.: 2024 aluminium alloy wettability and superfacial cleaning improvement by air cold plasma treatment, Journal of Materials Processing Technology, 2009, pp. 1400-1409.

Piątkowski J., Binczyk F.: Właściwości i zastosowanie odlewniczych stopów Mg-Al, Archiwum Odlewnictwa, nr 4/2002.

Dobrzański L.A.: Stopy metali lekkich, IMIiB, Gliwice 2007.

Janik B.: Zastosowanie stopów magnezu w lotnictwie, Prace Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2011, s. 102-108.

Szałatkiewicz J.: Zastosowanie plazmy w technice – aktualne tendencje, Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010, s. 17-20.

Kuczmaszewski J., Zaleski K.: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu, Lublin 2015.

Pilarczyk J. (red.): Poradnik inżyniera. Spawalnictwo, Tom 2, WNT, Warszawa 2005.