Wybrane właściwości złączy spawanych stali S700 MC wykonanych metodą hybrydową plazma+MAG

Beata Skowrońska, Jacek Szulc, Tomasz Chmielewski, Dariusz Golański

Abstrakt


Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu energii liniowej na właściwości złączy spawanych wykonanych metodą hybrydową Plazma+MAG ze stali S700 MC (o wysokiej granicy plastyczności Re= 700 MPa). W ramach badań wykonane zostały spawane złącza próbne blach ze stali obrabianej termomechanicznie dla różnych wartości m.in. energii liniowej spawania. W celu zwery kowania jakości oraz właściwości otrzymanych złączy, przeprowadzono badania niszczące, pomiary twardości oraz próby właściwości mechanicznych złączy. 

Selected properties of plasma+MAG welded joints of S700 MC steel 

Abstract

The purpose of this paper is to investigate the influence of heat input on the properties of welded joints produced by the Plasma+MAG method of S700 MC (high strength Re=700 MPa). Welded joints of thermomechanical steel have been made with different values of heat input. Due to the verification of the quality and properties of the obtained joints, destructive tests, hardness measurements and mechanical properties of joints were performed. 
Słowa kluczowe


spawanie hybrydowe Plazma+MAG; stal o wysokiej wytrzymałości; S700 MC; stal termomechaniczna; energia liniowa spawania; badania niszczące; Plasma+MAG hybrid welding; high strength steel; thermomechanical steel; heat input; destructive testing

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Górka J.: Właściwości i struktura złączy spawanych stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności, Monogra a, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

Górka J.: Właściwości spoin stali obrabianych termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności, Przegląd Spawalnictwa Vol. 83, Nr 12, s. 31-35, 2011.

Górka J.: Stal obrabiana termomechanicznie S700 MC i jej spawalność, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 6/2012.

Tasak E., Ziewiec A.: Spawalność materiałów konstrukcyjnych. Tom 1 Spawalność stali, Wydawnictwo JAK , Kraków 2009.

red. J. Pilarczyk: Poradnik inżyniera, Spawalnictwo t.1, WNT, Warszawa 2013.

Szulc J., Chmielewski T., Pilat Z.: Zrobotyzowane spawanie hybrydowe Plazma + MAG stali S700 MC, Przegląd Spawalnictwa Vol. 88, Nr 1, s. 41-45, 2016.

Szulc J., Chmielewski T., Węglowski M.: Wybrane możliwości technologiczne hybrydowej metody spawania Plasma-MAG, Przegląd Spawalnictwa Vol. 88, Nr 5,2016, s. 89-92.

Górka J., Stano S: Właściwości i struktura złączy spawanych hybrydowo HLAW (wiązka laserowa – FCAW) stali obrabianej termomechanicznie S700 MC, Przegląd Spawalnictwa Vol. 87,Nr 5, 2015, s. 52-56.

Chmielewski T., Szulc J., Pilat Z.: Badania metalogra czne spoin wykonanych hybrydową metodą PTA-MAG, Przegląd Spawalnictwa Nr 7, 2014, s. 46-50.

www.ssab.com, charakterystyka materiału DOMEX 700 MC (http://www.aedmotorsport.com/docs/a09-domex-700-high-strength- steel-sheet-specs.pdf)
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v89i10.825

Refbacks

  • There are currently no refbacks.