Badania zdolności kapilarnych lutu BNi2 metodą zmiennej szczeliny lutowniczej

Main Article Content

Mariusz Bober
Jerzy Jakubowski
Jacek Senkara

Abstract

Na podstawie badań zwilżalności i rozpływności oraz próby klinowej określano właściwości kapilarne lutu niklowego BNi2 dla podłoży ze stopu Inconel 625 oraz stali nierdzewnej martenzytycznej 410 po różnym przygotowaniu powierzchni: polerowaniu ścierniwem, kulowaniu NicroBlasting® i obróbce strumieniowo-ściernej. Lut miał postać litej folii i komercyjnej pasty lutowniczej. Stwierdzono, iż BNi2 ma korzystne właściwości kapilarne: dobrze zwilża i wypełnia szczeliny lutownicze o szerokości nawet powyżej 500 μm. Zastosowanie pasty lutowniczej w procesie próżniowym może powodować porowatość złączy i nadmierne wycieki lutu. Obróbka strumieniowo-ścierna nie jest zalecana przed lutowaniem, zwłaszcza dla stali 410. 

Study of capillary power of BNi2 braze by variable clearance method 

Abstract

Capillary properties of BNi2 nickel braze were studied basing on the wettability and spreadability experiments along with the slope sample test for Inconel 625 and 410 stainless steel substrates with the surfaces prepared by abrasive polishing, NicroBlasting® shot-peening and abrasive blasting. The filler metal was employed in the form of the solid foil and of commercial brazing paste. It was found BNi2 features high capillary properties: good wetting and filling the gaps even of above 500 μm width. The application of brazing paste in a vacuum process can cause porosity of joints and exces- sive braze outflow. Abrasive blasting is not recommended prior to brazing, especially for 410 stainless steel. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Bober, J. Jakubowski, and J. Senkara, “Badania zdolności kapilarnych lutu BNi2 metodą zmiennej szczeliny lutowniczej”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 9, Sep. 2016.
Section
Original Articles

References

Eustathopoulos N., Nicholas M.G., Drevet B.: „Wettability at High Temperatures”, Pergamon Material Series, Pergamon 1999

AWS Brazing Handbook, 5th Edition, AWS 2007

Babul T., Kowalski S., Senkara J., Jakubowski J., Gancarczyk T.: „Zastosowanie lutów
na bazie srebra i złota do lutowania wybranych części silników lotniczych”, Inżynieria Powierzchni, 44-52, 2007

Dul I., Kopeć J., Poradka A., Turowska L., Babul T., Kowalski S, Jakubowski J, Senkara J.: „Wpływ wybranych czynników technologicznych na proces lutowania próżniowego stopów Ni i stali wysokostopowej 18-8”, Przegląd Spawalnictwa 81 (10), 77-80, 2009

„Nickel Alloy, Corrosion and Heat-Resistant, Sheet, Strip, and Plate, 62Ni - 21.5Cr - 9.0Mo - 3.7 Cb (Nb), Solution Heat Treated”. AMS Standard No 5599.

High Temp. Metals. Technical Data.http://www.hightempmetals.com

„Steel, Corrosion and Heat-Resistant, Sheet, Strip, and Plate, 12.5Cr (SAE 51410), An- nealed”. AMS Standard No 5504. http://www.aircraftmaterials.com

„Nickel Alloy, Brazing Filler Metal 82Ni 4.5Si 7.0Cr 3.1B 3.0Fe, 1780 to 1830°F (971 to 999°C) Solidus-Liquidus Range”. AMS Standard No 4777. http://princeizant.com/ product/ams-4777

Bober M.: „Oddziaływania międzyfazowe w technologii napawania plazmowego warstw na osnowie Ni z węglikami metali przejściowych”. Rozprawa doktorska WIP PW, Warszawa, 2009

Mirski Z. “Sterowanie szerokością szczeliny lutowniczej w procesach spajania materiałów różnoimiennych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000

Miyazawa Y., Saito K., Fukikoshi T., Ariga T.: „Brazing of ferritic stainless steel and microstructure of the brazed joints”. Proc. of 5th IBSC Conference, Las Vegas 2012, pp. 236-239

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>