Plan spawania boku kabiny ciągnika rolniczego

Jacek Słania, Sławomir Próchniak

Abstrakt


Przedstawiono plan spawania boku kabiny ciągnika rolniczego. Omówiono kolejne etapy tego planu obejmujące wykaz elementów do spawania, cykl spawania, kolejność montażu w przyrządzie spawalniczym, spoiny o podwyższonych wymaganiach, kolejność spawania oraz kontrolę w toku produkcji. Plan spawania oparto na poglądowych trójwymiarowych rysunkach spawanego elementu. 

Plan of welding the side of the cab of the farm tractor 

Abstract

A plan of welding the side of the farm tractor’s cab is presented in the above article. Following stages of this plan, including a list of components for welding, welding cycle, an order of assembly in the welding device, welds with high requirements, welding sequence and the control during production are discussed. The plan of welding is based ons illustrative three-dimensional drawings of the welded element. 
Słowa kluczowe


spawanie; plan spawania; cykl spawania; kontrola jakości;welding; welding plan; welding cycle; quality control

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Słania J.: Skóra J.: Plan spawania wymiennika ciepła chłodzonego powietrzem Przegląd spawalnictwa nr 2/2011,str. 19-26.

Słania J.: Plany spawania. Teoria i praktyka. Agenda Wydawnicza SIMP, Warszawa 2013.

Słania J.: Plan technologiczny spawania płyty gąsienicowej. Przegląd Spawalnictwa, 2010, nr 3, str. 16-25.

Słania J., Kaczor T.: Plan spawania zbiornika ciśnieniowego. Przegląd Spawalnictwa, 2010, nr 4, str. 9-18.

Słania J., Kwiecień L., Jarosiński J.: Plan spawania kotłów płomienicowo - płomieniówkowych. Przegląd Spawalnictwa, 2010, nr 6, str. 32-40.

Słania J., Skóra J.: Plan spawania wymiennika ciepła chłodzonego powietrzem. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, str. 16-22.

Słania J.: Plan spawania carg płaszcza pieca obrotowego.

Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, str. 36-41.

Słania J., Wodecki D.: Plan spawania belki poprzecznej dźwigu.

Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, str. 30-35.

Słania J.: Istota planów spawania. Przegląd Spawalnictwa

, nr 2, str. 3-9.

Słania J.: Plan spawania napraw bieżących kotłów parowych,

wodnych i stałych zbiorników ciśnieniowych. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, str. 22-30.

Słania J., Kwiecień L., Jarosiński J.: Kotły płomienicowo – płomieniówkowe – plan spawania oraz kontroli i badań. Dozór Techniczny 2011, nr 2, str. 35-41.

Słania J., Chomiuk S., Dadak R.: Plan spawania dla konstrukcji uzupełniającej - trawresy. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 3-6.

Słania J., Marcinkiewicz H., Kiełbik M.: Plan spawania elementu obudowy kopalnianej – osłony odzawałowej. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 6-16.

Słania J., Fryc H.: Spawanie pojazdów szynowych - plany spawania. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 16-20.

Słania J.: Plan spawania stalowej kładki dla pieszych I. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 20-24.

Słania J.: Plan spawania stalowej kładki dla pieszych II. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 24-26.

Słania J., Urbańczyk P.: Technologia wytwarzania oraz plan kontroli jakości przegrzewacza pary kotła parowego wg PN-EN 12952-5. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 5, str. 29-41.

Chromik D., Słania J.: Plan spawania ciśnieniowego zespołu rurowego. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 11, str. 29-32.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i8.647

Refbacks

  • There are currently no refbacks.