Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i odporność korozyjną bimetalu stal 904L – nikiel N02201 wytworzonego zgrzewaniem wybuchowym

Main Article Content

Urszula Sobczak
Michał Najwer
Grzegorz Kwiatkowski

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań bimetalu 904L-N02201 połączonego metodą zgrzewania wybuchowego. Plater wykonano technologią zgrzewania wybuchowego, a następnie przeprowadzono wstępną obróbkę cieplną - wyżarzanie odprężające. Określono mikrostruktury złącza po wstępnej obróbce cieplnej, a zarazem w celu sprawdzenia odporności złącza na korozję, przeprowadzono dodatkową obróbkę cieplną. Kolejno, przy użyciu mikroskopu optycznego oraz skaningowego, wykonano badanie mikrostruktury po obróbce cieplnej. Przeprowadzono pomiary wielkości elektrycznych podczas korozji swobodnej w badaniach potencjodynamicznych, umożliwiające ocenę odporności na korozję. 

Influence of heat treatment on microstructure and corrosion resistance of the bimetal steel 904L – nickel N02201 produced by explosive welding 

Abstract

This paper presents the results research of bimetal 904L – N02201 connected using explosive welding method. Plater was performed using explosive welding technology, heat treatment was carried out prestress relief. The joint microstructure was defined after initial heat treatment and also to verify the corrosion resistance of the joint additional heat treatment was carried out. Consecutively, using an optical and scanning microscope, examination of the microstructure after heat treatment were performed. The electrical measurements were examined during free corrosion in the potentiodynamic studies enabling the evaluation of corrosion resistance. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
U. Sobczak, M. Najwer, and G. Kwiatkowski, “Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę i odporność korozyjną bimetalu stal 904L – nikiel N02201 wytworzonego zgrzewaniem wybuchowym”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 7, Jul. 2016.
Section
Articles

References

Najwer M., Niesłony P.: Ocena mikrotwardości oraz własności wytrzymałościowych trimetalu AA2519-AA1050-Ti6Al4V po różnych obróbkach cieplnych, Przegląd Spawalnictwa, nr 4, s. 16-18, 2016

Kurek A.: Trwałość zmęczeniowa elementów maszyn wykonanych z bimetalu stal – tytan zgrzewanego wybuchowo, Politechnika Opolska, Opole, 2011

Prażmowski M., Rozumek D., Paul H.: Trwałość zmęczeniowa bimetalu cyrkon-stal w aspekcie charakterystyki złącza, Przegląd Spawalnictwa, nr 4, s. 12-15, 2016

Pocica A., Najwer M.: Obróbka cieplna zgrzewanych wybuchowo bimetali ze stali austenitycznych, Przegląd Spawalnictwa, nr 5, s. 54-58, 2014

Schweitzer P.A.: Fundamentals of Corrosion – Mechanism, Causes and Preventative Methods, CRC Press, 2009

Kozłowski J., Kozłowski J.: Spawanie to nie wszystko Zabezpieczenie antykorozyjne spawanych konstrukcji stalowych – kontrola i badania, Przegląd Spawalnictwa, nr 5, 10-15, 2016

Adamiec J., Januszkiewicz M.: Ocena odporności na korozję wysokotemperaturową złączy spawanych laserowo rur ożebrowanych wykonanych ze stopów niklu, Przegląd Spawalnictwa, nr 10, 88-91, 2015

Bard A.J., Inzelt G., Scholz F.: Electrochemical Dictionary Springer – Verlag, Berlin, Heidelberg, 2008.

Most read articles by the same author(s)