Kompozytowe powłoki napawane plazmowo – charakterystyka i otrzymywanie

Main Article Content

Mariusz Bober

Abstract

Na podstawie literatury oraz badań własnych w artykule przedstawiono stan wiedzy na temat kompozytowych powłok otrzymywanych metodą napawania plazmowego Omówiono ogólną charakterystykę napoin kompozytowych oraz mechanizmy ich umocnienia. Przedstawiono też metody otrzymywania napoin kompozytowych z zastosowaniem łuku plazmowego. 

Composite coatings deposited by the plasma transferred arc –characterization and coating formation 

Abstract

The state of the art of coatings deposited by the plasma transferred arc has been presented basing on the literature study and own research. The characterization and strengthening mechanisms of composite overlay formation has been presented. The methods of composite overlay production by the plasma beam have been discussed.


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Bober, “Kompozytowe powłoki napawane plazmowo – charakterystyka i otrzymywanie”, Weld. Tech. Rev., vol. 83, no. 6, Jun. 2011.
Section
Original Articles

References

Jitai N., Wei G., Mianhuan G., Shixiong. L.: Plasma application in thermal processing of materials, Vacuum 65, 2002, s.263-266.

Klimpel A.: Technologie napawania i natryskiwania cieplnego, Wyd. P.Śl., Gliwice 1999.

Hardfacing by Arc Welding. Metals Handbook, vol. 6, Welding and Brazing, 8th Ed. ASM Metals Park (OH), 1979, s.152-167.

Włosiński W., Chmielewski. T.: Napawanie plazmowe ochronnych warstw chromowych umocnionych wtrąceniami Al2O3 na podłoże ze stali 3H13, Przegląd Spawalnictwa nr. 8-10, 2002, s. 122-123.

Weroński A., Gardyński J.: Nakładanie powłok metodą plazmową. na części samochodowe, Przegląd Spawalnictwa nr. 1-2, 1996, s. 14-16.

Weroński A., Pałka K.: Zwiększenie trwałości nurników homogenizatorów przez napawanie plazmowe, Przegląd Spawalnictwa nr 1-2, 1996, s. 20-22.

Klimpel. A., Górka J., Czupryński. A.: Napawanie proszkowe PTA warstw wierzchnich suwaka zasuwy urządzeń naftowych, Przegląd Spawalnictwa nr. 5-6, 2006, s. 15-19.

Deuis R.L., Yellup J.M., Subramanian C.: Metal-matrix. composite coatings by PTA surfacing. Composite Science &Technology, 58, 1998, s. 299-309.

Wu J. B. C., Redman J. E.: Hardfacing with Cobalt and Nickel Alloys, Welding Journal, 1994, September, s.63-68.

Huang Z., Hou Q., Wang P.: Microstructure and properties of Cr3C2 – modified nickel – based alloy coating deposited by plasma transferred arc process, Surface & Coatings Technology, 2008, no.202, s. 2993-2999.

Liu Y. F., Han J. M., Li R. H., Li W. J., Xu X. Y., Wang J. H., Yang S. Z.: Microstructure and dry-sliding wear resistance of PTA cald (Cr, Fe)7C3/γ – Fe ceramal composite coating, Applied Surface Science, 2006, no 252, s 7539-7544.

Liu Y. F., Xia Z. Y., Han J. M., Zhang G. L., Yang S. Z.: Microstructure and wear behavior of (Cr,Fe)7C3 reinforced composite coating produced by plasma transferred arc weld surfacing process, Surface & Coatings Technology, 2006, no. 201, s. 863-867.

Liu Y. F., Mu J. S., Xu X. Y., Yang S. Z.: Microstructure and drysliding wear properties of TiC-reinforced composite coating prepared by plasma-transferred arc weld-surfacing process, Materials Science and Engineering A., 2007,no. 458,s. 366-370.

Śleziona J.: Podstawy technologii kompozytów, Wyd. P. Śl., Gliwice 1998.

Dobrzański L. A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Gliwice – Warszawa 2002.

Zollinger O. O., Beckham J. E., Monroe C.: What to know before. selecting hardfacing electrodes, Welding Journal, 1998, vol. 77, no. 2, s. 39-43.

Bourithis L., Milonas Ath., Papadimitriou G. D.: Plasma transferred arc surface alloying of a construction steel to produce a metal matrix composite tool steel with TiC as reinforcing particles. Surface and Coatings Technology 165, 2003, s.286-295.

Bourithis L., Papadimitriou G. D.: Synthesizing a class M high speed steel on the surface of a plain steel using the plasma transferred arc (PTA) alloying technique: microstructure and wear properties, Materials Science and Engineering A, 2003, no.361, s.165-172.

Aoh J. N., Jeng Y. R., Chu E. L., Wu L. T.: On the wear behavior of surface clad layers under high temperature, Wear, 1999, no.225-229,s. 1114-1122.

Kim H. J, Yoon B. H., Lee Ch. H.: Sliding wear performance in molten Zn–Al bath of cobalt-based overlayers produced by plasma- transferred arc weld-surfacing, Wear, 2003, no.254, s.408-414.

Hou Q. Y., He Y. Z., Zhang Q. A., Gao J. S.: Influence of molybdenum on the microstructure and wear resistance of nikckel– based alloy coating obtained by plasma transferred arc process, Materials and Design, 2007, no. 28, s.1982-1987.

Hou Q. Y., Gao J. S., Zhou F.: Microstructure and wear characteristics of cobalt-based alloy deposited by plasma transferred arc weld surfacing, Surface & Coatings Technology, 2005 no 194, s.238-243.

Gurumoorthy K., Kamaraj M., Prasad Rao K., Sambasiva Rao A., Venugopal S.: Microstructural aspects of plasma transferred arc surfaced Ni-based hardfacing alloy, Materials Science and Engineering A, 2007, no456,s. 11-19.

Hung F. Y., Yan Z. Y., Chen L. H., Lui T. S.: Microstructural characteristics of PTA-ocverlayed NbC on pure Ti, Surface & Coatings Technology, 2006, no 200,s. 6881-6887.

Skarvelis P., Papadimitriou G. D.: Microstructural and tribological evaluation of potential self-lubricating coatings with MoS2\MnS additions produced by the plasma transferred arc technique, Tribology International, 2009, no 42, s.1765-1770.

Ozel S., Kurt B., Somunkiran I., Orhan N.: Microstructure characteristic of NiTi coating on stainless steel by plasma transferred arc process, Surface & Coatings Technology, 2008, no. 202,s. 3633-3637.

Deuis R.L., Subramanian C., Yellup J. M.: Abrasive wear of composite coatings in a saline sand slurry environment, Wear, 1997, no 203-204, s.119-128.

Most read articles by the same author(s)