Analiza konstrukcji i opracowanie geometrii narzędzi do zgrzewania złączy ze stopów metali metodą FSW

Main Article Content

Kwiryn Wojsyk
Krzysztof Kudła

Abstract

Dotychczasowe badania nad geometrią tzn. kształtem pól poprzecznych oraz pobocznic i opór narzędzi do zgrzewania FSW/FSSW (FSW-Friction Stir Welding, FSSW – Friction Stir Spot Welding) przebiegają zazwy- czaj metodą prób i błędów oraz idei wynikłych z różnego rodzaju przypadków badawczych. Niniejszy artykuł może być podstawą matematycznego uporządkowania typoszeregów narzędzi przeznaczonych do zgrzewania materiałów o różnych właściwościach mechanicznych a szczególnie plastyczności. 

Analysis of tool structure and development of tool geometry for joining metallic alloys using FSW methods 

Abstract

The vast majority of research into FSW/FSSW welding tool geometry i.e. the shape of pin and shoulder in horizontal and vertical planes is based on trial and error approach and ideas derived from different case studies. This work may be the basis for mathematical classification of the geometries of tools that are used for joining materials of different mechanical properties, in particular plasticity. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
K. Wojsyk and K. Kudła, “Analiza konstrukcji i opracowanie geometrii narzędzi do zgrzewania złączy ze stopów metali metodą FSW”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 10, Oct. 2015.
Section
Articles

References

Matt Collier, Russell Steel, Tracy Nelson, Carl Sorenen I Scott Packer: Grade Development of Polycrystalline Cubic Boron Nitride for Friction Stir Processing of Ferrous Alloys. Materials Science Forum, 2003, vol. 426-432, str. 3011-3016.

Huijie Liu, Li Zhou, Yongxian Huang, Qiwei Liu: Study of the Key Issues of Friction Stir Welding of Titanium Alloy. Thermec, 2009.

Murray W. Mahoney, Christian Fuller, William H. Bingel, Michael Calabrese: Friction Stir Processing of Cast NiAl Bronze. Materials Science Forum, vol. 539 – 543 (2007), str. 3721-3726.

R. Rai, A. De, H. K. D. H. Bhadeshia, T. DebRoy: Review: Friction stir welding tools. Science and Technology of Welding and Joining, 2011, vol. 16, str. 325-342.

Rajiv S. Mishra, Murray W. Mahoney: Friction Stir Welding and Processing. ASME International, 2007, str. 1-37.

Pietras A.,Węglowska A.,Miara D.:Wpływ warunków zgrzewania FSW na proces tworzenia złącza z materiałów różniących się właściwościami fizycznymi .Przegląd Spawalnictwa 11/2013 str. 48-57.

Kalemba J.,Dymek S.:Mikrostruktura i właściwości połączeń stopów aluminium wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny. Przegląd Spawalnictwa 7/2011 str. 45-50.

Pietras A.,Węglowska A.,Rams B.,Węglowski M.:Nowa technologia zgrzewania tarciowego rury z pokrywą.Przegląd śpawalnictwa 11/2011 str. 29-36.

Kalemba J.,Miara D.,Kopyściański M.,Krasnowski K.:Charakterystyka złączy stopów aluminium serii 5xxx i7xxx wykonanych metodą zgrze- wania tarciwoego z mieszaniem materiału. Przegląd Spawalnictwa 2/2015 str. 30-36.

Kudła K. Wojsyk K. Kucharczyk Z.: Properties of Overlap Joints Welded by the Friction Stir Welding Method. Metal Forming Vol.24 nr 3, str. 179-191.

Kudła K. Wojsyk K. Adamus K: The Properties of Spot-Welded Joints Produced by the FSSW and RFSSW Methods. Metal Forming Vol. 24 nr 3, str. 193-203

Wojsyk K.: Raport. nt. Analiza możliwości łączenia elementów cienkościennych za pomocą zgrzewania tarciowego z przemieszaniem FSW złączy doczołowych. Zadanie badawcze 15: Niekonwencjonalne technologie łączenia elementów konstrukcji lotniczych (niepublikowany).

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>