Badania połączeń spawanych – lata dwudzieste lata trzydzieste XX w

Main Article Content

Anna Pocica

Abstract

W artykule przedstawiono metody badań połączeń spawanych stosowane w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. Skoncentrowano się na badaniach przemysłowych, gdyż miały one największe znaczenie przy określaniu poprawności wykonanych konstrukcji. 

Investigation of welded joints – twenties and thirties of XX 

The paper presents the investigation of welded joints in the twenties and thirties of the last century. It has been focused on industrial test, since they had the greatest importance in determining the correctness of the executed construction. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Pocica, “Badania połączeń spawanych – lata dwudzieste lata trzydzieste XX w”, Weld. Tech. Rev., vol. 84, no. 4, Apr. 2012.
Section
Articles

References

Bryła S.: Metody badania spoin. Spawanie i Cięcie Metali 5/1938, s. 96-100.

Bryła S.: Badania jakości połączeń spawanych. Przegląd Techniczny 23/1934, s. 678-682.

Anczyc S.: O strukturze i wadach połączeń stapianych. Przegląd Techniczny 25, 1911, s. 320-326.

Poniż V.: Żelazne konstrukcje spawane w świetle badań. Czasopismo Techniczne 18/1930, s. 333-339.

Próby zginania. Spawanie i Cięcie Metali 10/1929, s. 7-8.

Zimm W.: Wytrzymałość blach kotłowych spawanych płomieniem acetylenowo-tlenowym lub łukiem elektrycznym. Spawanie i Cięcie Metali 8/1928, s. 2-7.

Spawanie acetylenowo-tlenowe i elektryczne w Zakładach
B-ci Sulzer w Winterthur. Spawanie i Cięcie Metali 12/1928,
s. 2-5.

Bryła S. Wytrzymałość spoin bocznych na ścinanie. Czasopismo Techniczne 2/1933 s. 17-22.

Obrębski J.: Spawanie szyn w świetle badań wytrzymałościowych mikrograficznych. Mechanik 11/1934, s. 240-244.

Pszenicki A., Szelągowski F.: Badania pewnych połączeń spawanych. Przegląd Techniczny 20, 1935, s. 409-413.

Pszenicki A., Szelągowski F.: Badania pewnych połączeń spawanych. Przegląd Techniczny 21, 1935, s. 429-431.

Tułacz P.: Zagadnienia badań wytrzymałościowych połączeń spawanych. Spawanie i Cięcie Metali 2/1938, s. 30-33.

Tułacz P.: Zagadnienia badań wytrzymałościowych połączeń spawanych. Spawanie i Cięcie Metali 3/1938, s. 53-55.

Tułacz P.: Zagadnienia badań wytrzymałościowych połączeń spawanych. Spawanie i Cięcie Metali 4/1938, s. 74-77.

Popiel M.A.: Znaczenie wyników mechanicznych prób laboratoryjnych jako czynników oceny dla stosowania i zachowania się metali w praktyce. Mechaniczna Stacja Doświadczalna Politechniki Lwowskiej 1937, s. 19.

Poniż V.: Spawanie w ustrojach pracujących pod ciśnieniem. Odczyt wygłoszony na konferencji polsko-francuskiej w Paryżu 23.05.1938, Spawanie i Cięcie Metali 6/1938, s. 122-128.

Bryła S.: Badanie jakości połączeń spawanych. Przegląd Techniczny 24/1934, s. 702-707.

Bryła S.: Metody badania spoin. Spawanie i Cięcie Metali 6/1938, s. 116-121.

Przyrząd do pomiaru szwu spawanego. Mechanika 21/1933, s. 43.

Żukowski S.: Zależność między twardością i wytrzymałością spoin. Spawanie i Cięcie Metali 12/1933, s. 188-191.

Tułacz P.: Nowoczesne metody badań połączeń spawanych. Oberschlesischer Berg Und Hüttenmännischer Verein, rocznik 69, zeszyt 4, 1930, s. 184-191.

Bałas K.: Kontrola wyrobów stalowych metodą elektromagnetyczną. Przegląd Elektrotechniczny 19/1938, s. 669-670.

Nieświatowski S.: Badanie połączeń spawanych promieniami Roentgena. Technik 9/1933, s. 381-389.

Kontrola spoin za pomocą pola magnetycznego. Spawanie i Cięcie Metali 4/1929, s. 51-53.

Bryła S.: Most żelazny spawany elektrycznie na rzece Słudwi pod Łowiczem. Spawanie i Cięcie Metali 11/1929, s. 186-194.

Dreher L.: Wiadomości podstawowe z dziedziny metalografii
żelaza i stali. Spawanie i Cięcie Metali 4/1937, s. 75-78.

Nowe polskie przepisy dotyczące spawanych konstrukcji stalowych. Spawanie i Cięcie Metali 7/1933, s. 13.

Monografia działalności naukowej Stefana Bryły. PWN,
Warszawa 1959, s. 69.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>