Techniczno-ekonomiczne aspekty spawania wiązką laserową rur ożebrowanych w kotłach energetycznych

Main Article Content

Wojciech Gawrysiuk
Adam Troszka

Abstract

Przedstawiono techniczno-ekonomiczne aspekty wykorzystania laserów dużej mocy do produkcji rur ożebrowanych. Omówiono technologię spawania wiązką lasera rur ożebrowanych oraz dokonano porównania spawania laserowego z metodą MAG i zgrzewania HF tych rur. Zaprezentowano ekonomiczne korzyści z zastosowania technologii spawania laserowego w stosunku do metody spawania łukowego MAG. Technical and economic aspects of fin tubes used in power boilers welded by laser AbstractThis paper presents technical and economic aspects of using high power lasers for the production of fin tubes. Discussed laser welding technology of fin tubes and made comparison laser welding to MAG and HF welding of mentioned tubes. It was also shown economic benefits of laser welding technology against MAG arc welding methods. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
W. Gawrysiuk and A. Troszka, “Techniczno-ekonomiczne aspekty spawania wiązką laserową rur ożebrowanych w kotłach energetycznych”, WeldTechRev, vol. 84, no. 5, May 2012.
Section
Articles

References

Brockmann R.: TRUMPF Disk Laser, TRUMPF Laser, Schramberg, materiały informacyjne, 2008.

PN-EN ISO 15614-11:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania: Spawanie wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego.

PN-EN ISO 13919-1:2002 Spawanie – Złącza spawane wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego. Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych. Część 1: Stal.

PN-EN 12952-5:2011 Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 5: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów.