Regeneration of Worn Out Machine Parts Surfaces by Automatic Welding

Main Article Content

Andrzej Kolasa
Tadeusz Sarnowski
Paweł Cegielski

Abstract

Abstract

The problem of automation of regeneration processes of worn out machine parts is not an easy task since parts to be rebuilt differ from each other in means of dimensions, shape of surface, degree of wear out etc. One of the best ways to restore the nominal shape and dimensions of worn out parts is surfacing using an efficient welding process. One of the possible method of surfacing worn out machine parts automation with the use of arc welding is presented in the paper. It is based on an industrial robot installation and original procedures of parts to be rebuilt identification, measuring and surfacing with accordance to the individually generated program. The entire rebuilding procedure consisting of a several steps is performed in an automatic mode. Both, the structure of the robotic system and the principle of its operation are described in details. The system can be easily employed to an automatic rebuilding of worn machine parts of similar but not necessary the same shape, but of different state of the surface wear out. An example of industrial implementation of the described system is also presented. 


Streszczenie

Automatyzacja procesów regeneracji zużytych części maszyn nie jest łatwa z uwagi na różnice wymiarów, kształtu, stopnia zużycia itd. Jednym z najlepszych sposobów na przywrócenie nominalnych kształtów i wymiarów zużytych części maszyn jest napawanie. W artykule przedstawiono jedną z możliwych metod, wykorzystującą zautomatyzowane napawanie łukowe. Oparto ją na robocie przemysłowym z oryginalną procedurą identyfikacji zużytych części, pomiaru stopnia zużycia i napawania zgodnie z indywidualnie generowanym programem. Wieloetapowa procedura regeneracji odbywa się w sposób zautomatyzowany. Szczegółowo omówiono strukturę stanowiska oraz istotę jego działa- nia. System może być z łatwością wykorzystany do automatycznej odbudowy zużytych części maszyn o podobnym kształcie, ale o innym stanie zużytej powierzchni. Przedstawiono przykład przemysłowego zastosowania omówionego systemu. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Kolasa, T. Sarnowski, and P. Cegielski, “Regeneration of Worn Out Machine Parts Surfaces by Automatic Welding”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 1, Jan. 2015.
Section
Original Articles

References

1] CegielskiP.„Automatyzacja i robotyka w budowiemaszyn ”Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.

[2] Kolasa A, Cegielski P. „Fully Automatic GMAW System” Pro- ceedings of 7th International Conference on Computer Tech-
nology in Welding, San Francisco, USA, 1997, pp. 403-410.

[3] Kolasa A, Cegielski P, Sarnowski T. „ Krajowe stanowisko zro- botyzowanego spawania metodą MIG/MAG” Przegląd Spawalnictwa, Vol. 70, Nr. 12, s. 3-6, 1998.

[4] Kolasa A, Cegielski P, Sarnowski T. „Robotic MIG/MAG We-
lding” Proceedings of VI International Conference CO-MAT-
TECH’98, Trnava, Slovakia, pp. 452-458, 1998.

[5] Cegielski P, Kolasa A, Sarnowski T „Zrobotyzowane napawa- nie regeneracyjne części maszyn ze sterowaniem adaptacyj- nym” Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Auto- matyzacji Politechniki Wrocławskiej, Nr 78/36, tom 2, 35-38,
Wrocław 2000.

[6] Kolasa A, Cegielski P. „Fully Automatic GMAW Installation” Proceedings of Ninth International Conference on Computer Technology in Welding, Detroit, USA, s. 401-407, 2000.

[7] Kolasa A, Cegielski P, Sarnowski T. „Sterowanie adaptacyjne na stanowisku spawalniczym z robotem IRp-6” 42. Naukowo Techniczna Konferencja Spawalnicza „Techniki Komputerowe w Spawalnictwie”, Warszawa, s.142-146, 2000.

[8] Cegielski P., Kolasa A., Golański D., Sarnowski T., Oneksiak A. „Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne w przemysłowych urządzeniach do automatyzacji procesów spawalniczych” Przegląd Spawalnictwa, Vol. 85, Nr. 1, s. 30-35, 2013.

[9] Kruczyński M.: „Sensory i układy śledzenia spoiny na zrobotyzowanych stanowiskach spawalniczych”. Przegląd Spawalnictwa, Vol. 85, Nr. 1, s. 36-39, 2013.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>