The application of MAG-speedroot method for welding of root pass in butt welded pipe joints

Tomasz Chmielewski, Dariusz Golański, Marek Węglowski, Krzysztof Kudła, Konrad Wojnarowski

Abstrakt


The paper presents the research work devoted to welding of root pass in PJ position using the new MAG- SpeedRoot welding method. The conditions of welding and results of obtained root passes by MAG-SpeedRoot method were compared to conventional welding methods. 

The MAG-SpeedRoot method has been developed by Lorch (Germany) company specifically for welding of root passes in PG position. The purpose of this work was to implement the MAG-SpeedRoot technology of root pass welding in butt welded steel pipelines at JT Zakład Budowy Gazociągów plant in Warsaw, Poland. As the result, this technology has been certified by the UDT certification body first time in history. 

 


in polish

Zastosowanie metody MAG-SpeedRoot do spawania ściegu graniowego spoin czołowych w połączeniach rurowych

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych spawania ściegu graniowego w pozycji PJ przy użyciu nowoczesnej odmiany metody MAG-SpeedRoot. Porównano warunki i wyniki spawania ściegu graniowego MAG-SpeedRoot z metodami stosowanymi tradycyjnie. Metoda MAG-SpeedRoot została opracowana przez firmę Lorch (niemcy) do spawania ściegu graniowego blach w pozycji PG. Celem prezentowanej pracy było wdrożenie w firmie JT Zakład Budowy Gazociągów w Warszawie technologii spawania ściegów graniowych spoin czołowych rurociągów stalowych metodą MAG w odmianie SpeedRoot. W efekcie, pierwszy raz w historii prezentowana technologia została uznana przez jednostkę notyfikowaną UDT. 


Słowa kluczowe


MAG welding; SpeedRoot; root pass

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chmielewski T.: Projektowanie procesów technologicznych – Spawalnictwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.

Czuchryj J.: niezgodności w złączach spajanych, Instytut Spawalnictwa, Gliwice 2005.

Węglowski M., Chmielewski T., Kudła K.: Ocena wydajności spawania niskoenergetycznego procesu SpeedRoot w pozycji PG, Przegląd Spawalnictwa, nr 12/2011 s. 26-29.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i10.187

Refbacks

  • There are currently no refbacks.