Wspomaganie decyzji zakupu urządzeń do spawania metodą MIG/MAG z wykorzystaniem analizy skupień; Decision support purchasing of equipment for MIG/MAG welding with the usage of cluster analysis

Dariusz Fydrych, Sławomir Sommer, Grzegorz Rogalski

Abstrakt


Streszczenie

W pracy podjęto często występujący w praktyce problem doboru właściwego dla danego zastosowania spawalniczego źródła prądu. Jako jedno z potencjalnych rozwiązań zaproponowano zastosowanie metod analizy skupień. Przedstawiono wyniki klasyfikacji 96 urządzeń do spawania MIG/MAG metodami Warda i k-średnich dla 2 zestawów cech diagnostycznych. Na podstawie wyników uznano, że analiza skupień może być, przy spełnieniu pewnych warunków, skuteczną metodą wspomagania decyzji zakupu urządzeń spawalniczych. 

Abstract

The paper presents the problem of selecting the welding power source adequate for a particular application. As one of the possible solutions, the usage of cluster analysis has been proposed. The results of classification of 96 devices for MIG/MAG welding process with the Ward and k-means methods for two sets of diagnostic factors have been presented. Based on the results, it has been concluded, that the cluster analysis can be, under certain conditions, an effective method of decision support purchasing of welding equipment. Słowa kluczowe


urządzenie spawalnicze; MIG; MAG; analiza skupień; zakup; welding equipment; cluster analysis; purchase

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


E. Dobaj "Maszyny i urządzenia spawalnicze" Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.

J. Pilarczyk, W. Zeman "Spawalnictwo dziś i jutro" Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr 5, s. 25-32, 2012.

K. Lasocki "Kryteria wyboru przy zakupie urządzeń i materiałów spawalniczych" Przegląd Spawalnictwa vol. 70 nr. 12, s. 6-8, 1998.

A. Dąbrowski "Urządzenia spawalnicze – budowa i charakterystyki" Przegląd Spawalnictwa vol. 82, nr. 7, s. 24-32, 2010.

T. Chmielewski, M. Węglowski "Analiza rynku spawalniczego w Polsce pod względem sprzedaży urządzeń oraz materiałów spawalniczych" Przegląd Spawalnictwa, vol. 82, nr. 6, s. 29-32, 2010.

T. Chmielewski, M. Węglowski, K. Kudła "Spawanie w pozycji PF metodą MMA z wykorzystaniem nowej funkcji UP w zasilaczach inwertorowych zbudowanych w technice MICOR" Przegląd Spawalnictwa, vol. 86, nr. 9, s. 45-49, 2014.

S. Sommer "Wspomaganie decyzji zakupu urządzeń do spawania metodą MAG" Praca dyplomowa inżynierska, Politechnika Gdańska 2012.

M. Łapczyński "Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych" Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.

D. T. Larose "Metody i modele eksploracji danych" Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

M. Dobosz "Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań" Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004.

M. Krzyśko, W. Wołyński, T. Górecki, M. Skorzybut "Systemy uczące się - Rozpoznawanie wzorców analiza skupień i redukcja wymiarowości" WNT, Warszawa 2008.

A. Stanisz "Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny" Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Wydawnictwo Statsoft Polska, Kraków 2007.

A. Młodak "Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej" Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006.

A. R. Szromek, E. Krajewska-Siuda "Koncepcja klasyfikacji diagnostycznej dzieci z niskorosłością i jej ekonomiczne implikacje: Ilościowe modele klasyfikacyjne w diagnostyce medycznej" Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.

A. Nowak-Brzezińska "Wykrywanie reguł nietypowych – metody oparte na analizie skupień" Studia Informatica vol. 34, nr. 2A, s. 239-250, 2013.

M. Piekut "Wydatki na zdrowie w gospodarstwach domowych – porównanie międzynarodowe" Economics and Management nr. 1, s. 79-96, 2014.

M. Młynarczuk, M. Ładniak "Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wyszukiwania obrazem wybranych struktur skał" Przegląd Górniczy nr 3, s. 58-64, 2014.

G. Dudek "Prognozowanie dobowych przebiegów zapotrzebowania na moc metodami analizy skupień" Rynek Energii nr. 2, s. 73-78, 2011.

W. Mądry, P. Krajewski, S. Pluta, E. Żurawicz "Wielocechowa analiza wartości hodowlanej i zróżnicowania genetycznego odmian porzeczki czarnej (ribes nigrum l.) na podstawie efektów ogólnej zdolności kombinacyjnej" Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus vol. 3, nr 2, s. 93-109, 2014.

L. Depa "Fauna mrówek (Hymenoptera: Formicidae) Parku Kalwaryjskiego w Piekarach Śląskich na tle myrmekofauny okolicznych siedlisk" Acta Entomologica Silesiana nr 17, s. 25-33, 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v86i12.17

Refbacks

  • There are currently no refbacks.