Nowa głowica do orbitalnego doczołowego spawania rur metodą TIG

Main Article Content

Andrzej Kolasa
Paweł Cegielski
Andrzej Oneksiak

Abstract

Do jakościowego, doczołowego spawania metodą TIG obwodowych złączy cienkościennych rur, prefabrykatów, a nawet fragmentów całych instalacji stosowane są wysoce wyspecjalizowane urządzenia do spawania orbitalnego metodą TIG. Pomimo wysokiej ceny urządzeń pochodzących wyłącznie z importu oraz pewnych ograniczeń funkcjonalnych, wysoka wydajność, jakość i powtarzalność połączeń skłaniają do ich zakupu. W artykule przedstawiono proces opracowania i efekty wdrożenia do produkcji przemysłowej nowego, krajowego systemu do orbitalnego doczołowego spawania rur metodą TIG, zrealizowanego w ramach projektu celowego FSNT-NOT w latach 2012-2013. 

New TIG welding head for orbital butt joining of pipes 

Abs􏰤􏰁tract

High quality TIG girth welding of thin-walled pipe joints or other parts of metallic structures are usually made with the use of highly specialized equipment produced by a few manufacturers. Investment in such equipment resulted from an ability to perform high quality joints and high efficiency despite relatively high price and sometime some limitation of application. The course of design, assembly and implementation to industrial practice of a new automatic system for orbital TIG welding of butt pipe joints sup- ported by the FSNT-NOT grant within the years 2012-2013 is described in this paper. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Kolasa, P. Cegielski, and A. Oneksiak, “Nowa głowica do orbitalnego doczołowego spawania rur metodą TIG”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 3, Mar. 2014.
Section
Original Articles

References

Cegielski P.: Mechanizacja i automatyzacja procesów spa- walniczych. Część 5. W: Kalendarz Spawalniczy. Polska Izba Spawalnicza, Warszawa 2013 (s. 22-46).

Cegielski P.: Robotyzacja. W: Technika spawalnicza w praktyce. Poradnik inżyniera konstruktora i technologa. Red. K. Ferenc. Warszawa, Verlag 2013.

Cegielski P., Kolasa A., Golański D., Sarnowski T., Oneksiak A.: Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne w przemysłowych urządzeniach do automatyzacji procesów spawalniczych. Przegląd Spawalnictwa 1/2013, s. 30-35.

Materiały firmowe ESAB, Fronius, Polysoude, Orbimatic i Magnatech.

Projekt celowy FSNT-NOT Nr ROW-III-204-2011 pn. „Uruchomienie produkcji zautomatyzowanego systemu do orbitalnego doczołowego spawania rur metodą TIG”, 2012/2013.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>