Zastosowanie metody spawania wąskoszczelinowego w energetyce; Application of narrow-gap welding method in power engineering

Main Article Content

Maria Cecotka
Mariusz Wnuk

Abstract

Metoda spawania wąskoszczelinowego ma te zalety w stosunku do standardowego spawania łukiem krytym, że z uwagi na ma przekrój rowka pod spoinę mniejsza jest objętość spoiny, co wiąże się ze zmniejszeniem zużycia materiału dodatkowego, energii oraz krótszym czasem wykonania złącza. Dodatkowo w wariancie spawania wąskoszczelinowego, wdrożonym i stosowanym w Wydziale Produkcji Warsztatowej Elektrowni Bełchatów, dzięki opanowaniu ciągłego, jednoetapowego wykonywania spoiny, wyeliminowano występującą w tradycyjnej technologii fazę wstępną, a tym samym uniknięto ryzyka jej wpływu na jakość złącza spawanego.

Abstract

Advantages of narrow-gap welding method, compared with normal hidden arc welding:

due to more narrow weld groove, weld volume is lesser,

lesser welding material consumption,

lesser energy consumption and welding time.

Additionally, in narrow-gap welding method, implemented and used in Belchatow Power Station by know- how of continuous, one stage weld making, preliminary stage in traditional technology was eliminated, and by this, risk of preliminary welding stage influence for welded joint quality was excluded. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Cecotka and M. Wnuk, “Zastosowanie metody spawania wąskoszczelinowego w energetyce; Application of narrow-gap welding method in power engineering”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 7, Jul. 2014.
Section
Original Articles

References

Praca zbiorowa: Poradnik Inżyniera Spawalnictwo, WNT, 2005.

Praca zbiorowa: Technologia spawania i napawania stali, staliwa i żeliwa, skrypt Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, Gliwice, 1996.

L.M.Gourd:Podstawytechnologiispawalniczych,WNT,Warszawa 1997.

Chmielewski T., Węglowski M., Kudła K.: Nowe funkcje zasilaczy inwertorowych zbudowanych w technice MICOR do metody MMA, Przegląd Spawalnictwa 10/2013, s. 59-64.

Pocica A.,Popanda W.,Nowak D.:Badania spoin wykonanych metodą MAG w różnych osłonach gazowych. Przegląd Spawalnictwa Vol. 86, Nr 5, s.59-63, 2014.