Published: 2015-10-13

Weldability of titanium Grade 2 on example of shell and tube heat exchanger

Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Michał Landowski, Jerzy Łabanowski

Friction surfacing of AlN ceramics by titanium

Michał Hudycz, Maciej Winiarski, Tomasz Chmielewski

Plasma spraying of hydroxyapatite coatings using powder, suspension and solution feedstocks

Rolando T. Candidato, Jr, Paweł Sokołowski, Leszek Łatka, Stefan Kozerski, Lech Pawłowski, Alain Denoirjean

Spawanie orbitale wężownic ze stali VM12-SHC

Marek Gucwa, Robert Bęczkowski, Marcin Stefański

Spawanie wiązką elektronów

Jan Pilarczyk, Marek Stanisław Węglowski