The analysis of industrial robot – external axes system movements with the use of virtual off-line programming

Main Article Content

Paweł Cegielski
Dariusz Golański
Paweł Kołodziejczak
Andrzej Kolasa
Tadeusz Sarnowski

Abstract

Both, positioners as well as robot motion tracks to be integrated with industrial ro-bots as their external axes should fulfil high work requirements. The toughness structureof such systems resulted in high carrying capacity and repeatability of positioning must be compatible with the system kinematic ability to be used in typical technological appli-cation. During such systems design process its functional verification can be done withthe use of virtual off-line programming. The already complemented in PPU ZAP Robotyka in Ostrów Wielkopolski research methodic as well as results of analysis performed of newly developed manipulating machines as external axes of industrial robots.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
P. Cegielski, D. Golański, P. Kołodziejczak, A. Kolasa, and T. Sarnowski, “The analysis of industrial robot – external axes system movements with the use of virtual off-line programming”, Weld. Tech. Rev., vol. 90, no. 10, Oct. 2018.
Section
Original Articles

References

G.S. Bolmsjo, A kinematic description of a positioner and its application in arc welding robots, Automated and Robotic Welding 11 (1987).

P. Cegielski, Automatyzacja i robotyka w budowie maszyn. Skrypt Politechniki Warszawskiej, Tempus (1997).

P. Cegielski, Wybrane aspekty orientacji przestrzennej głowicy roboczej podczas zmechanizowanego i zautomatyzowanego spawania łukowego, Welding Technology Review (2016), vol. 88 (2), 35-40.

P. Cegielski, D. Golański, P. Kołodziejczak, A. Kolasa, D. Rochalski, Weryfikacja modeli konstrukcyjnych pozycjonerów spawalniczych w oparciu o modelowanie matematyczne MES, Welding Technology Review (2018), vol. 90 (1), 36-42.

P. Cegielski, D. Golański, P. Kołodziejczak, A. Kolasa, T. Sarnowski, Studium rozwiązań konstrukcyjnych nowej generacji zewnętrznych osi robotów przemysłowych, Welding Technology Review (2017), vol. 89 (11), 84-92.

P. Cegielski, A. Kolasa, T. Sarnowski, Nowe konstrukcje pozycjonerów jako zewnętrznych osi robotów przemysłowych, Welding Technology Re- view (2016), vol. 88 (1), 27-32.

G. Herden, Schweisroboter. VEB Verlag Technik Berlin, Edycja Maszino- strojenie, Moskwa 1988.

J. Honczarenko, Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, WNT Warszawa, 2011.

W. Kaczmarek, I. Jużak, Projekt zrobotyzowanego stanowiska do spawania kolan rur preizolowanych o różnej średnicy, Biuletyn WAT (2012), vol. LXI (1), 259-277.

J. Knapczyk, P.A. Lebiediew, Teoria mechanizmów przestrzennych i manipulatorów WNT, Warszawa (1990).

V. Malin, Designer’s guide to effectiwe welding automation – part I: analysis of welding operations as objects for automation, Welding Journal 11 (1985).

V.L. Jr Mangold, Robotic arc welding system design, Welding Journal 11 (1989).

A. Pashkevich, A. Dolgui, Kinematic Control of A Robot-Positioner System for Arc Welding Application. Industrial Robotics: Programming, Simulation and Application, ISBN 3-86611-286-6, ARS/plV, Germany, December (2006), 702, Edited by: Low Kin Huat.

M. Panas, Analiza technologiczna pozycjonerów spawalniczych na drodze symulacji off-line, Praca dyplomowa inżynierska, kierujący dr inż. P. Cegielski (2018).

M. Tomaszewski, Analiza funkcjonalna zewnętrznych osi robotów przemysłowych na drodze symulacji off-line, Praca dyplomowa inżynierska, kierujący dr inż. P. Cegielski, 2018.

J. Wróbel, Technika komputerowa dla mechaników, PWN, Warszawa (1994).

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>