Application of wavelet transform to analysis of welding voltage signals

Marek Fidali

Abstrakt


The article presents results of research on the application of third-order spectrum to analysis of the welding voltage signals. Higer-order spectra in contrast to the commonly used power spectrum carry information phase and allow to fully characterize the instability of the welding process which is confirmed by studies carried out.


in polish

Zastosowanie widm wyższych rzędów do analizy sygnałów napięcia spawania

W artykule zaprezentowano wyniki badań nad zastosowaniem widma trzeciego rzędu do analizy sygnałów napięcia spawania. Widma wyższych rzędów w przeciwieństwie do powszechnie stosowanego widma mocy sygnału zachowują informację o zależnościach fazowych i pozwalają w pełni scharakteryzować niestabilności procesu spawania, co potwierdzają przeprowadzone badania. 


Słowa kluczowe


MAG welding; GMA; welding monitoring; higher order spectral analysis

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cholewa W., Korbicz J., Moczulski W., Timofiejczuk A.: Metody analizy sygnałów, [w] Korbicz J., Kościelny J.M., Kowalczuk Z., Cholewa W. (red.): Diagnostyka Procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji. Zastosowania, PWN, Warszawa 2002, s. 115–145.

Jiluan P.: Arc Welding Control, Woodhead Publishing Ltd., 2003.

Luksa K.: Monitorowanie procesów spawania. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 5/1999.

Mendel, J.M.: Tutorial on higher-order statistics (spectra) in signal processing and system theory: Theoretical results and some applications, Proc. IEEE, Vol. 79, pp. 278–305, 1991.

Nikias C.L.: Petropulu A.P: Higher-Order Spectra Analysis. Englewood Clifs NJ, Prentice-Hall, 1993.

Swami A., Giannakis G.B., Zhou G.: Bibliography on higher-order statistics. Signal Processing 60 (1997), pp. 65–126
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v89i5.765

Refbacks

  • There are currently no refbacks.