Analiza rozrzutu parametrów w Instrukcji Technologicznej spawania na przykładzie wybranych metod spawania

Jacek Słania, Daniel Ptaszek

Abstrakt


W artykule przedstawiono analizę rozrzutu parametrów technologicznych stosowanych podczas procesu spawania. Zaprezentowano wybrane Protokoły Kwalifikowania Technologii Spawania WPQR na podstawie których przeprowadzono ocenę rozrzutu parametrów technologicznych. Analiza została przeprowadzona w oparciu o założenia teoretyczne opisane w PN-EN ISO 15614, wartości praktyczne wynikające z warunków produkcyjnych oraz o tolerancje wskazań wartości elektrycznych, które są stosowane dla urządzeń do spawania elektrycznego. 

An analysis of dispersion parameters in the Welding Procedure Specification on the example of particular welding methods 

Abstract

An analysis of the dispersion analysis of technological parameters used during a process of welding is presented in the article. Selected Welding Procedure Qualification Records (WPQR) are described, on base of which an assessment of dispersion analysis of technological parameters is made. An analysis was made based on the theory described in the PN-EN ISO 15614 standard, practical values resulting from the production conditions, as well as an indication tolerance of electrical values, which are used for electrical welding devices. Słowa kluczowe


spawanie; parametry spawania; Instrukcja Technologiczna Spawania; Protokół Kwalifikowania Technologii Spawania; welding; welding parameters; Welding Procedure Specification; Welding Procedure Qualification Record

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania

PN-EN ISO 3834 – 2 Wymagania jakości dotyczące spawania

materiałów metalowych – Część 2: Pełne wymagania jakości.

Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera. Spawalnictwo. Tom I, WNT, Warszawa 2003.

Brózda J.: Stale konstrukcyjne i ich spawalność. Wydanie drugie, Instytut Spawalnictwa, Gliwice 2009.

PN-EN ISO 15614 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania. Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu.

PN-EN 60974-1 Sprzęt do spawania łukowego – Część 1: Spawalnicze źródła energii.

Pakos R.: Technologiczna próba spawalności według ABV-SEP 1390, Przegląd Spawalnictwa 2013, nr 4, str. 14-17.

Bęczkowski R., Gucwa M.: Wpływ nastawy prądu na zmiany wielkości geometrycznych przekrojów napoin, Przegląd Spawalnictwa 2014, nr 9, str. 72-77.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v89i2.736

Refbacks

  • There are currently no refbacks.