Nieniszczące badania płyt włóknisto-cementowych z wykorzystaniem emisji akustycznej

Tomasz Gorzelańczyk, Krzysztof Schabowicz, Mateusz Szymków

Abstrakt


W artykule przedstawiono propozycję zastosowania do badania płyt włóknisto-cementowych nieniszczącą metodę emisji akustycznej. Badaniom poddano łącznie 4 serie materiałów włóknisto-cementowych oznaczonych literami A, AW, B i BW. Dwie serie A i B stanowiły losowo wybrane płyty dostępne na rynku budowlanym, które następnie poddano procesowi wypalenia w temperaturze 230 °C – seria AW i BW. Uzyskano ciekawe rezultaty badań, które pozwoliły odróżnić proces niszczenia zawartych w materiale włókien od procesu niszczenia samej matrycy. 

Non-destructive testing of fiber-cement board using acoustic emission method 

Abstract

This article show proposition of using acoustic emission as a non-destructive method for testing fiber-cement board. For testing was used four series of fiber-cement board marked A, AW, B, BW. Two series A and B was ran- domly selected from available board in market, which then were subjected to burn-out at 230 °C – a series of AW and BW. Obtained interesting results of research which helps describe destruction process of fibers and cement matrix. 
Słowa kluczowe


badania nieniszczące; emisja akustyczna; non-destructive testing

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Informacje ze strony internetowej: http://www.euronit.de/

Informacje ze strony internetowej: http://www.cembrit.com/

PN-EN 12467:2013-03E - Płyty płaskie włóknisto-cementowe. Charakterystyka wyrobu i metody badań.

R. Drelich, T. Gorzelańczyk, M. Pakuła, K. Schabowicz: Automated Control of Cellulose Fibre Cement Boards with a Non-Contact Ultrasound Scanner, Automation in Construction, 57, s. 55-63, 2015.

T. Gorzelańczyk, K. Schabowicz: Non-Destructive Testing of Moisture in Cellulose Fiber Cement Boards, 11th European Conference on Non-Destructive Testing (ECNDT), Prague, 2014.

T. Gorzelańczyk, K. Schabowicz: Badania płyt włóknisto-cementowych zawierających materiały z recyklingu, Materiały Budowlane, nr 10, s. 27-29, 2015.

T. Gorzelańczyk, K. Schabowicz: Rewitalizacja elewacji budynków z zastosowaniem płyt włóknisto-cementowych, Materiały Budowlane, nr 11, s. 163-165, 2015.

Z. Ranachowski, D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, A.M. Brandt, T. Dębowski: Application of Acoustic Emission Method to Determine Critical Stress in Fibre Rein- forced Mortar Beams, Archives of Acoustics, Vol.37, Nr 3, s. 261-268, 2012.

K. Schabowicz, Z. Ranachowski, D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, Ł. Radzik, Jr. S. Kudela, T. Dvorak: Application of X-ray microtomography to quality assessment of fibre cement boards, Construction and Building Materials, Vol. 110, s. 182-188, 2016.

Tomasz Gorzelańczyk, Krzysztof Schabowicz: Nieniszczące badania wilgotności płyt włóknisto-cementowych metodą dielektryczną, Przegląd Spawalnictwa, Vol 86, No 11 (2014).
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i10.682

Refbacks

  • There are currently no refbacks.