Nieniszczące badania płyt włóknisto-cementowych z wykorzystaniem emisji akustycznej

Main Article Content

Tomasz Gorzelańczyk
Krzysztof Schabowicz
Mateusz Szymków

Abstract

W artykule przedstawiono propozycję zastosowania do badania płyt włóknisto-cementowych nieniszczącą metodę emisji akustycznej. Badaniom poddano łącznie 4 serie materiałów włóknisto-cementowych oznaczonych literami A, AW, B i BW. Dwie serie A i B stanowiły losowo wybrane płyty dostępne na rynku budowlanym, które następnie poddano procesowi wypalenia w temperaturze 230 °C – seria AW i BW. Uzyskano ciekawe rezultaty badań, które pozwoliły odróżnić proces niszczenia zawartych w materiale włókien od procesu niszczenia samej matrycy. 

Non-destructive testing of fiber-cement board using acoustic emission method 

Abstract

This article show proposition of using acoustic emission as a non-destructive method for testing fiber-cement board. For testing was used four series of fiber-cement board marked A, AW, B, BW. Two series A and B was ran- domly selected from available board in market, which then were subjected to burn-out at 230 °C – a series of AW and BW. Obtained interesting results of research which helps describe destruction process of fibers and cement matrix. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Gorzelańczyk, K. Schabowicz, and M. Szymków, “Nieniszczące badania płyt włóknisto-cementowych z wykorzystaniem emisji akustycznej”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 10, Oct. 2016.
Section
Articles

References

Informacje ze strony internetowej: http://www.euronit.de/

Informacje ze strony internetowej: http://www.cembrit.com/

PN-EN 12467:2013-03E - Płyty płaskie włóknisto-cementowe. Charakterystyka wyrobu i metody badań.

R. Drelich, T. Gorzelańczyk, M. Pakuła, K. Schabowicz: Automated Control of Cellulose Fibre Cement Boards with a Non-Contact Ultrasound Scanner, Automation in Construction, 57, s. 55-63, 2015.

T. Gorzelańczyk, K. Schabowicz: Non-Destructive Testing of Moisture in Cellulose Fiber Cement Boards, 11th European Conference on Non-Destructive Testing (ECNDT), Prague, 2014.

T. Gorzelańczyk, K. Schabowicz: Badania płyt włóknisto-cementowych zawierających materiały z recyklingu, Materiały Budowlane, nr 10, s. 27-29, 2015.

T. Gorzelańczyk, K. Schabowicz: Rewitalizacja elewacji budynków z zastosowaniem płyt włóknisto-cementowych, Materiały Budowlane, nr 11, s. 163-165, 2015.

Z. Ranachowski, D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, A.M. Brandt, T. Dębowski: Application of Acoustic Emission Method to Determine Critical Stress in Fibre Rein- forced Mortar Beams, Archives of Acoustics, Vol.37, Nr 3, s. 261-268, 2012.

K. Schabowicz, Z. Ranachowski, D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, Ł. Radzik, Jr. S. Kudela, T. Dvorak: Application of X-ray microtomography to quality assessment of fibre cement boards, Construction and Building Materials, Vol. 110, s. 182-188, 2016.

Tomasz Gorzelańczyk, Krzysztof Schabowicz: Nieniszczące badania wilgotności płyt włóknisto-cementowych metodą dielektryczną, Przegląd Spawalnictwa, Vol 86, No 11 (2014).

Most read articles by the same author(s)