Przykład możliwości zastosowania badań nieniszczących do badania wewnętrznej powierzchni 35 mm lufy armaty morskiej KDA

Main Article Content

Artur Cywiński
Mirosław Chmieliński

Abstract

Artykuł przedstawia krótką charakterystykę 35 mm morskiej armaty KDA. Jest to nowa armata morska, która będzie eksploatowanananowychokrętachMarynarkiWojennejRP. Zaprezentowane zostały skrótowo zjawiska jakie zachodzą w lufach artyleryjskich oraz wynikające z tego problemy eksploatacyjne. W dalszej części zaprezentowano przykład możliwości wykorzystania stanowiska wideoendoskopowego, jakie posiada Akademia Marynarki wojennej do diagnostyki 35 mm morskiej armaty KDA. 

The example of applications for non-destructive testing the inner space of 35 mm barrel of the naval cannon KDA 

Abstract

The article presents a short description of the 35 mm naval guns KDA. It is a new naval gun, which will be operated onboard of the new Polish Navy. Presented briefly the phenomena taking place in the barrels of artillery and the resulting of operational problems. In the following were presented examples of the possibilities of utilization the videoendoscope testing station, which is situated in the Polish Naval Academy, for the diagnostic of 35 mm naval guns KDA. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Cywiński and M. Chmieliński, “Przykład możliwości zastosowania badań nieniszczących do badania wewnętrznej powierzchni 35 mm lufy armaty morskiej KDA”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 10, Oct. 2016.
Section
Articles

References

M. Radomski: Obliczenia balistyczne, Projekt wstępny naboju kal. 35 mm x 228 z pociskiem APDS”, maszynopis, IMiK PW, Warszawa 1996.

M. Budnikow, N.Lewkowicz ,I. Bystrow, W. Sirotynski: Materiały wybuchowe i elaboracja, MON, Warszawa 1975.

T. Pagacz, Sz. Kubisiak, M. Chmieliński: Wybrane aspekty poprawy bezpieczeństwa eksploatacji luf armat morskich”, Logistyka 6/2014.

A. Cywiński, M. Chmieliński: Badania endoskopowe luf armat czarnoprochowych jako element bezpieczeństwa eksploatacji w ich procesie logistycznym, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 6/2016.

Chmieliński M., Kubisiak Sz., Cywiński A.: Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych w oparciu o badania wizualne luf artyleryjskich, Przegląd Spawalnictwa 2015, Vol. 87, nr 12.

Chmieliński M., Kubisiak Sz.: Nowoczesne badania nieniszczące luf armat morskich podstawą bezpieczeństwa eksploatacji techniki wojskowej, Przegląd Spawalnictwa 2014, R. 86, nr 11.