Plan spawania dźwigara wiaduktu kolejowego

Jacek Słania, Karol Rafalski

Abstrakt


Przedstawiono plan spawania dotyczy wykonania konstrukcji dźwigara wiaduktu kolejowego w klasie EXC 4 wg PN-EN 1090-2. Omówiono połączenia śrubowe oraz wymagania dotyczące ich wykonania. Przedstawiono kontrolę przed, podczas i pospawaniu oraz zamieszczono plan badań. Określono kolejność spawania poszczególnych zespołów dźwigara. Przedstawiono wymagania dotyczące dokumentacji końcowej. 

A plan of welding the railway viaduct girder 

Abstract

A welding plan connected with manufacturing the construction of the railway viaduct girder of the EXC 4 rate according to PN-EN 1090-2 standard is presented. Bolt couplings and their requirements are provided in the article. Welding control before, during and after the welding process is given as well as the testing plan. An order of welding specific units of the girder is shown. Requirements relating to the final documentation is given. 
Słowa kluczowe


spawanie; plan spawania; dźwigar; kontrola spawania; welding; a plan of welding; girder; welding control

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Słania J.: Skóra J.: Plan spawania wymiennika ciepła chłodzonego powietrzem Przegląd spawalnictwa nr 2/2011,str. 19-26.

Słania J.: Plany spawania. Teoria i praktyka. Agenda Wydawnicza SIMP, Warszawa 2013.

Słania J.: Plan technologiczny spawania płyty gąsienicowej. Przegląd Spawalnictwa, 2010, nr 3, str. 16–25.

Słania J., Kaczor T.: Plan spawania zbiornika ciśnieniowego. Przegląd Spawalnictwa, 2010, nr 4, str. 9–18.

Słania J., Kwiecień L., Jarosiński J.: Plan spawania kotłów płomienicowo - płomieniówkowych. Przegląd Spawalnictwa, 2010, nr 6, str 32–40.

Słania J., Skóra J.: Plan spawania wymiennika ciepła chłodzonego powietrzem. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, str 16-22.

Słania J.: Plan spawania carg płaszcza pieca obrotowego. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, str. 36-41.

Słania J., Wodecki D.: Plan spawania belki poprzecznej dźwigu.Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, str. 30-35.

Słania J.: Istota planów spawania. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, str 3-9.

Słania J.: Plan spawania napraw bieżących kotłów parowych, wodnych i stałych zbiorników ciśnieniowych. Przegląd Spawalnictwa 2011, nr 2, str 22-30.

Słania J., Kwiecień L., Jarosiński J.: Kotły płomienicowo – płomieniówkowe – plan spawania oraz kontroli i badań. Dozór Techniczny 2011, nr 2, str. 35–41.

Słania J., Chomiuk S., Dadak R.: Plan spawania dla konstrukcji uzupełniającej - trawresy. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str 3-6.

Słania J., Marcinkiewicz H., Kiełbik M.: Plan spawania elementu obudowy kopalnianej – osłony odzawałowej. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 6-16.

Słania J., Fryc H.: Spawanie pojazdów szynowych - plany spawania. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 16-20.

Słania J.: Plan spawania stalowej kładki dla pieszych I. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 20-24.

Słania J.: Plan spawania stalowej kładki dla pieszych II. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 2, str. 24-26.

Słania J., Urbańczyk P.: Technologia wytwarzania oraz plan kontroli jakości przegrzewacza pary kotła parowego wg PN-EN 12952-5. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 5, str. 29-41.

Chromik D., Słania J.: Plan spawania ciśnieniowego zespołu rurowego. Przegląd Spawalnictwa 2012, nr 11, str. 29-32.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i7.634

Refbacks

  • There are currently no refbacks.