Analiza wpływu warunków materiałowo technologicznych na własności połączeń elementów z powłokami na bazie cynku

Main Article Content

Tomasz Pfeifer

Abstract

Przedstawiono trudności związane z łączeniem elementów ocynkowanych oraz omówiono wpływ cynku na przebieg procesu spawania i lutospawania elektrodą topliwą w osłonie gazów. Omówiono sposoby minimalizacji szkodliwego oddziaływania cynku na jakość połączeń. Przedstawiono jakość, własności i budowę strukturalną połączeń spawanych i lutospawanych blach stalowych. 

Influence analysis of technological and material conditions on properties of zinc coated steel joints 

Abstract

Difficulties connected with joining of zinc coated steel components and the influence of zinc on gas metal arc welding and weldbrazing processes have been presented. Minimization methods of zinc harmful effect on quality of joints have been discussed. Quality, properties and structure of welded and weldbrazed joints have been presented. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Pfeifer, “Analiza wpływu warunków materiałowo technologicznych na własności połączeń elementów z powłokami na bazie cynku”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 10, Oct. 2015.
Section
Articles

References

Grundmann J.: Jakość, wydajność i wynikające stąd koszty spawania stali węglowych w osłonie gazów aktywnych, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 5/2005.

Ambroziak A.: Wpływ technologii spawania na grubość powłoki na złączu po cynkowaniu ogniowym, Przegląd Spawalnictwa nr 8-10/2002.

Wilden J., Bergmann J.P.: Łączenie stali ocynkowanej - stan aktualny i perspektywy, Przegląd Spawalnictwa nr 8-9/2004.

Węgrzyn J.: Fizyka i metalurgia spawania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1990.

Matusiak J., Czwórnóg B., Pfeifer T.: Spawanie i lutospawanie niskoenergetycznymi metodami MIG/MAG przeznaczonymi do łączenia materiałów i elementów wrażliwych na ciepło, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 6/2007.

Matusiak J., Pfeifer T., Wyciślik J., Kiszka A.: Badanie wpływu warunków technologicznych i materiałowych na emisję pyłu i gazów przy spawaniu metodą Cold Process i AC MIG PULSE blach stalowych z nowoczesnymi powłokami ochronnymi, Praca badawcza IS Ma 34/2011.

Pfeifer T., Kiszka A.: Spawanie cienkich blach stalowych z powłokami ochronnymi metodą MAG prądem o zmiennej biegunowości, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 2/2012.

Pikuła J., Pfeifer T., Mendakiewicz J.: Wpływ gazu osłonowego na własności połączeń blach ocynkowanych wykonanych metodą lutospawania MIG/MAG prądem o zmiennej biegunowości, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 1/2014.

Pfeifer T., Winiowski A., Majewski D., Rykała J.: Badania wpływu warunków lutospawania łukowego elektrodą topliwą prądem o zmiennej biegunowości blach ocynkowanych na jakość i własności użytkowe połączeń, Praca badawcza IS Cc-56/2013.

Różański M., Gawrysiuk W.: Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych, Przegląd Spawalnictwa nr 9/2007.