Stan normalizacji w zakresie systemów jakości, kwalifikacji personelu oraz badań odbiorczych urządzeń w technologiach natryskiwania cieplnego

Anna Olbrycht

Abstrakt


W artykule dokonano przeglądu ustanowionych Polskich Norm decydujących o zapewnieniu wysokiej jakości procesu wytwarzania powłok natryskiwanych cieplnie. Przedstawiono normy dotyczące zasad wprowadzania systemów jakości w zakładach wykonujących proces natryskiwania cieplnego, normy dotyczące kwalifikacji personelu wykonującego oraz nadzorującego proces natryskiwania cieplnego oraz normy dotyczące badań odbiorczych urządzeń do natryskiwania cieplnego. Przedstawiono krótki opis każdej z tych norm. 

Standardization in the field of quality systems, personnel qualifications and testing of equipment in thermal spray technologies 

Abstract

The paper reviewed the set of Polish Standards determining high quality of thermally sprayed coatings. The study presents the standards on quality assurance measures for thermal spray instalations, personel qualification (both thermal sprayer and supervising personel), testing of components and accompanying speciments and quality assurance measures. A short description of each of these standards was given. 
Słowa kluczowe


system jakości; kwalifikacje personelu; natryskiwanie cieplne; quality system; personnel qualifications; thermal spraying

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Olbrycht A.: Normalizacja natryskiwania cieplnego, Inżynieria Powierzchni, 2014 nr 4, s. 46-50.

Milewski W., Olbrycht A.: Normalizacja procesów natryskiwania cieplnego w krajach UE. Stan obecny i perspektywy. Normalizacja,11, 2000, s. 7-10.

Milewski W., Olbrycht A.: Standardization of the thermal spraying

in the EU countries. The state of art and prospects. VI International

Conference and Exhibition „Corrosion-2002”, Lwów, 4-6.06.2002 r.

Milewski W., Olbrycht A.: Normalizacja procesów nakładania meta- lowych powłok ochronnych. Międzynarodowe Seminarium „Normalizacja w ochronie przed korozją na tle wymagań Unii Europejskiej” Hajnówka, 25-27.06.2003 r.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i9.445

Refbacks

  • There are currently no refbacks.