Plan spawania dla konstrukcji uzupełniającej – trawersy

Jacek Słania, Sławomir Chomiuk, Robert Dadak

Abstrakt


W artykule przedstawiono etapy produkcji, inspekcji i kontroli przy spawaniu elementu pomocniczego, jakim jest trawersa. Zaprezentowano wymagania dla zakładu, personelu spawalniczego, personelu kontroli i badań oraz procesu spawania. Przedstawiono proces spawania, kolejność spawania poszczególnych elementów, wymagania dotyczące jakości złączy spawanych, zakres badań nie- niszczących oraz wymagane dokumenty odbiorowe. 

The welding plan for complementary construction – traverse 

Abstract

There were the stages of production, inspection and control at welding the complementary element – traverse. The requirements for the plant, welding and control personnel were presented. The welding process, sequence of welding certain elements, quality requirements on welds, non-destructive testing range and required accep- tance documents were described in the article. 
Słowa kluczowe


plan spawania; konstrukcja spawana; technologia spawania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Słania J.: Istota planów spawania. Przegląd Spawalnictwa 2/2011, s. 3-9.

Słania J., Urbańczyk P.: Technologia wytwarzania oraz plan kontroli jakości gazoszczelnych ścian rurowych kotła pyłowego wytwarzanego w oparciu o normę PN-EN 12952-5. Przegląd Spawalnictwa 12/2009, s. 19-27.

Słania J., Kwiecień L., Jarosiński J.: Plan spawania kotłów płomienicowo–płomieniówkowych. Przegląd Spawalnictwa 6/2010, s. 32-40.

Słania J. Kaczor T.: Plan spawania zbiornika ciśnieniowego. Przegląd Spawalnictwa 4/2010, s. 9-18.

Słania J.: Plan technologiczny spawania płyty gąsienicowej. Przegląd Spawalnictwa 3/2010, s. 16-25.

Słania J.: Plan spawania carg płaszcza pieca obrotowego. Przegląd Spawalnictwa 2/2011, s. 36-41.

SłaniaJ., Wodecki D.: Plan spawania belki poprzecznej dźwigu. Przegląd Spawalnictwa 2/2011, s. 30-35.

Słania J., Skóra J.: Plan spawania wymiennika ciepła chłodzonego powietrzem. Przegląd Spawalnictwa 2/2011, s. 16-22.

Słania J.: Plan spawania przy wykonywaniu napraw bieżących kotłów parowych, kotłów wodnych i stałych zbiorników ciśnieniowych. Przegląd Spawalnictwa 2/2011, s. 22-30.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v84i2.391

Refbacks

  • There are currently no refbacks.