Wpływ promieniowania rozproszonego na jakość obrazu na radiogramie

Jacek Słania, Kamila Sołtys

Abstrakt


Przedstawiono wpływ promieniowania rozproszonego na jakość obrazu na radiogramie. Omówiono zjawiska fizyczne towarzyszące promieniowaniu rozproszonemu oraz jego praktyczne skutki. Zaprezentowano przykłady badania wpływu promieniowania rozproszonego na jakość obrazu na radiogramie dla różnych obiektów, uwzględniając wpływ promieniowania rozproszonego od obiektów znajdujących się poza błoną oraz niezgodności w obliczeniach czasów ekspozycji. 

Scattered radiation influence on the image quality of the radiograph 

Abstract

The influence of scattered radiation on the image quality of the radiograph wos presented in the paper. Physical phenomena accompanying scattered radiation and its practical results were shown. The authors discussed practical examples of research on the influence of scatte- red radiation on the image quality of radiograph for different objects, including the influence of scattered radiation from objects situated behind the X-ray film and incompatibility in exposition time calculating. Słowa kluczowe


RT; NDT; jakość obrazu RT

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


PN-EN 444 Badania nieniszczące. Ogólne zasady radiograficznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma.

Nondestructive Testing Handbook, vol. 4, Radiographic Testing, American Society for nondestructive Testing 2002.

Mackiewicz S.: Promieniowanie rozproszone i jego rola

w badaniach radiograficznych. Krajowa Konferencja Badań

Radiograficznych Popów 2010.

Jezierski G.: Radiografia przemysłowa. Wydawnictwa naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.

PN-EN 1435 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych.

Czuchryj J., Dębski E.: Badania złączy spawanych według

norm europejskich. Biuro Gamma, Warszawa 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v84i8.368

Refbacks

  • There are currently no refbacks.