Badania połączeń elektrotechnicznych lutowanych na miękko

Andrzej Ambroziak, Piotr Białucki, Wiesław Derlukiewicz, Artur Lange, Leszek Łatka

Abstrakt


Przedmiotem badań były złącza elektrotechniczne przewodów miedzianych do miedzianej ścieżki płytki obwodu drukowanego lutowanych lutem miękkim bezołowiowym na osnowie cyny. Zakres badań obejmował określenie wytrzymałości złączy lutowanych na ścinanie przy siłach rozciągających złącze oraz wykonanie badań makro- i mikroskopowych. 

Study of soldered electrotechnical joints 

Abstract

The electrotechnical soldered joints of copper wires to copper track printed circuit board were the object of investigations. The scope of research included determining the shear strength of soldered joints and macro- and microscopic investigations. Słowa kluczowe


lutowanie miękkie; badania złączy lutowanych; luty cynowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


http://www.rohs-weee.pl/rohs.php. 2013-05-07.

http://www-old.wemif.pwr.wroc.pl/dydaktyka/etd8022/Montaz w

elektronice_cz.12_Lutowanie bezolowiowe.pdf. 2013-05-07.

PN-EN ISO 9454-2:2004 Topniki do lutowania miękkiego – Klasyfikacja i wymagania – Część 2: Wymagania użytkowe.

PN-EN ISO 9453:2006 Luty miękkie -- Skład chemiczny

i postać.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i6.243

Refbacks

  • There are currently no refbacks.