Wykorzystanie niskoenergetycznego procesu CBT do łączenia stali wysokostopowej z miedzią

Main Article Content

Artur Czupryński
Tomasz Kik
Jacek Górka

Abstract

W artykule przedstawiono zastosowanie technologii lutospawania łukowego z wykorzystaniem niskoenergetycznego procesu CBT (Controlled. Brigde. Transfer) na przykładzie łączenia stalowych blach wysokostopowych z blachami miedzianymi. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych makro- i mikroskopowych oraz właściwości wytrzymałościowych otrzymanych połączeń. Wskazano na problemy występujące podczas lutospawania materiałów znacznie różniących się właściwościami oraz przedstawiono korzyści związane z wykorzystania niskoenergetycznych technologii lutospawania. Otrzymane wnioski pozwalają na stwierdzenie, że lutospawanie łukowe metodą CBT jest jedną z lepszych metodą łączenia stali wysokostopowych z miedzią. 

Using of low heat input CBT process in joining of high-alloy steel with cooper 

Abstract

Low heat input CBT (Controlled Bridge Transfer) braze welding technology of joining high alloy stainless steel with cooper plates were described in this paper. Results of macro-, microscopic and mechanical properties tests were shown. Indicated the main problems during braze welding of material with significant different properties and shown a lot of benefits of using this technology. Achieved results can indicates that one of the better technologies of joining steels with cooper is braze welding. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Czupryński, T. Kik, and J. Górka, “Wykorzystanie niskoenergetycznego procesu CBT do łączenia stali wysokostopowej z miedzią”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 5, May 2015.
Section
Articles

References

Gawrysiuk W.: Technologia lutospawania łukowego. Zalecenia technologiczne i przemysłowe przykłady zastosowania, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 3 (2005), s. 35-40.

Różański M.: Nowoczesne metody lutospawania, Przegląd Spawalnictwa 9 (2010), s. 24-28.

Kudła K., Wojsyk K.: Czy sposób doprowadzania ciepła ma istotny wpływ na geometrię spoin?, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 5 (2012), s. 140-144.

Gawrysiuk W., Pfeifer T., Winiowski A.: Charakterystyka Technologii lutospawania łukowego MIG/MAG, Przegląd Spawalnictwa 2-3 (2005), s. 17-20.

Białucki P., Ambroziak A., Derlukiewicz W., Lange A., Bednarek T.: Wpływ lutospawania łukowego na właściwości złączy stali ocynkowanej ogniowo, Przegląd Spawalnictwa 9 (2013), s. 20-28.

Matusiak J., Czworonóg B., Pfeifer T.: Nowe procesu spawania MIG/MAG o małej energii łuku w aspekcie ograniczania emisji zanieczyszczeń, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 5 (2007), s. 49-55.

Matusiak J., Czworonóg B., Pfeifer T.: Spawanie i lutospawanie niskoenergetycznymi metodami MIG/MAG przeznaczonymi do łączenia materiałów i elementów wrażliwych na ciepło, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 6 (2007), s. 41-46.

Bruckner J.: Metoda CMT – Rewolucja w technologii spawania, Przegląd Spawalnictwa 7-8 (2009), s. 24-28.

Matusiak J., Czworonóg B.: Niskoenergetyczne procesy spawania łukowego w osłonie gazów do łączenia cienkich blach stalowych, Hutnik - Wiadomości Hutnicze 1 (2008), s. 10-16.

De Dompablo M.: Nowe rozwiązania w technologii spawania ColdArc i forceArc, Przegląd Spawalnictwa 7-8 (2009), s. 12-17.

Różański M., Gawrysiuk W.: Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych, Przegląd Spawalnictwa 9 (2007), s. 7-12.

Mirski Z., Granat K., Winiowski A., Bulica A.: Porównanie metod spajania miedzi ze stalą austenityczną, Inżynieria Materiałowa 3 (2006), s. 205-208.

Klimpel A., Czupryński A., Górka J., Kik T., Dratwa D.: Badania technologii automatycznego lutospawania PTA złączy absorbera kolektorów słonecznych, Przegląd Spawalnictwa 4 (2008), s. 11-16.

Klimpel A., Górka J., Czupryński A., Kik T., Dadak R.: Badania technologii automatycznego lutowania miękkiego GTA elementów kolektora słonecznego, Przegląd Spawalnictwa 12 (2008), s. 3-8.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>