Ultrasonic and electromagnetic inspections of railway hollow axles

Tomasz Chady, Grzegorz Psuj, Dimosthenis Liaptsis, Stavros Avramidis, Ivan Castro, Kenneth Lobato, Neil Hankinson, Chris Gregory, Ignacio Ugarte Azpiri

Abstrakt


The structural integrity of wheelsets used in rolling stock is of great importance to the safety. In this paper, new inspection technologies based on Ultrasonic Testing and Electromagnetic techniques suitable for the inspection of hollow axles have been developed. The key difference between the developments of this technology compared to other existing manual inspection techniques is that the inspection can be conducted in-situ without removing the axles and associated bogies from the train and with minimal disassembly of the wheelset. Both kinds of probes (UT and EM) have been developed to detect cracks of 0.5 mm deep anywhere within the axle. Ultrasound technique can be utilized to inspect the whole axle, but it is not sufficiently sensitive to the surface breaking shallow defects. Therefore, the electromagnetic technique is used to detect surface breaking cracks that cannot be detected by ultrasonic technique. 

Ultradźwiękowa i elektromagnetyczna inspekcja kolejowych osi drążonych 

Streszczenie

Integralność zestawów kołowych taboru kolejowego ma ogromne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa. W niniejszej pracy zostały przedstawione nowe technologie kontroli oparte na metodzie ultradźwiękowej (UT) i elektromagnetyczną (EM) dostosowane do kontroli osi drążonych. Zasadniczą różnicą w porównaniu z metodami ręcznej kontroli jest to, że kontrola może być przeprowadzona bez demontażu osi i przy minimalnym demontażu kół. Oba rodzaje czujników (UT i EM) zostały opracowane w celu wykrywania pęknięć o głębokości nie mniejszej niż 0,5 mm i znajdujących się w dowolnym miejscu na osi. Zasadniczo, technika ultradźwiękowa może być wykorzystywana do kontroli w całej objętości osi, ale nie jest wystarczająco czuła na płytkie defekty powierzchniowe. W związku z tym technika elektromagnetyczna została wykorzystana do wykrywania tego typu pęknięć. 

 


Słowa kluczowe


NDT; UT; railway testing

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


W. Shengyun, Z. Wenxian, L. Shiyuan “Research for Digital Automatic Test Technology of Hollow Axle in Motor Train Unit,” Second Internatio- nal Conference on Digital Manufacturing and Automation (ICDMA), 5-7 Aug. 2011, pp. 922 – 925.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i12.143

Refbacks

  • There are currently no refbacks.