Zagadnienia materiałowo-spawalnicze modernizowanego stalowego mostu kolejowego na linii nr 408

Main Article Content

Bernard Wichtowski
Ryszard Pakos

Abstract

Po pewnym okresie użytkowania obiektu budowlanego ulega zmianie jego zdolność do spełniania w pełnym zakresie funkcji projektowanych, a przede wszystkim jego trwałość technologiczna i użytkowa. Wyraźnie problem ten dotyczy kolejowych obiektów mostowych. Ponad 75% tych konstrukcji liczy ponad 50 lat, z czego prawie 45% jest eksploatowanych ponad 100 lat, czyli już przekroczyło zakładaną trwałość normatywną. Sukcesywnie obiekty te są wzmacniane i modernizowane. Wymaga to wcześniejszego poznania aktualnych cech materiałowo-wytrzymałościowych konstrukcji oraz spawalności stali. W artykule zagadnienie to przedstawiono w związku z modernizacją mostu stalowego na linii kolejowej nr 408, Szczecin-Berlin. 

Materials and welding aspects of bridge modernization of 408 railway 

Abstract

After a period of use of a building changes the ability to meet the full range of designed functions, above all, its durability and usable technology. This problem applies to railway bridges. Over 75% of these structures has more than 50 years, of which nearly 45% are operated for over 100 years, so already exceeded the assumed working life. These objects are strengthened and modernized. This fact requires prior knowledge of the current characteristics of material-strength steel construction and weldability. In the paper this is shown selected aspects of the mod- ernization of the railway steel bridge no. 408, the line Szczecin-Berlin. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
B. Wichtowski and R. Pakos, “Zagadnienia materiałowo-spawalnicze modernizowanego stalowego mostu kolejowego na linii nr 408”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 2, Feb. 2014.
Section
Articles

References

Wichtowski B., Hołowaty J.: Ocena właściwości stali mostów na modernizowanych regionalnych liniach kolejowych woj. zachodniopomorskiego. Mosty, nr 2/2012.

Wichtowski B., Hołowaty J.: Analiza właściwości materiało- wych i spawalniczych stali zlewnej mostów kolejowych. Inżynieria i Budownictwo, nr 5/2013.

Madaj A., Wołowicki W.: Budowa i utrzymanie mostów. WKŁ, Warszawa 1995.

Bień J.: Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych. WKŁ, Warszawa 2010.

Wiśniewski D., Majka M., Bień J.: Ocena nośności mostów w okresie ich eksploatacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. Inżynieria i Budownictwo, nr 7-8/2013.

Madaj A., Skarżewski J.: Ocena właściwości stali zgrzewanych i wczesnych stali zlewnych w konstrukcjach mosto- wych. Inżynieria i Budownictwo, nr 2/1986.

Czapliński K.: Dawne wyroby ze stopów żelaza. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2009.

Hołowaty J.M., Wichtowski B.: Properties of Structural Steel used in Earlier Railway Bridges. Structural Engineering International, 4/2013.

Stahlbau-Kalender. Verlag von Wilhelm Ernst und Sohn, Berlin 1940.

Wichtowski B., Hołowaty J.: Badania udarnościowe stali zlewnej mostów kolejowych. Inżynieria i Budownictwo, nr 1/2014.

Tasak E.: Spawalność stali. Fotobit, Kraków 2002.

Rykaluk K., Wichtowski B.: Wytrzymałość konstrukcji mostowej z pęknięciami w spawanych złączach czołowych. Materiały XLIII Konferencji naukowej KILiW PAN i KN PZITB, tom
V, Poznań-Krynica 1997.

Blicharski M.: Inżynieria materiałowa. Stal. WNT, Warszawa
2004.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>