Odporność korozyjna wybranych powłok nakładanych metodą tamponową

Main Article Content

Jarosław Grześ

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań korozyjnych wybranych powłok nakładanych metodą tamponową. Przedmiotem badań były powłoki metalowe (Ni, Cu+Ni) i powłoki kompozytowe metalowo-ceramiczne (Cu+Si3n4, NiW+Si3N4). Badania odporności na korozję wykonano metodą potencjodynamiczną w 0,5M NaCl. Przedstawiono również wyniki badań metalograficznych i pomiarów mikrotwardości. 


Corrosion resistance of selected coatings deposited by the brush plating method 

Abstract

The paper presents the results of the corrosion resistance investigation of selected coatings deposited by the brush plating method. The metal (Ni, Cu+Ni) and composite metal-ceramic composite (Cu+Si3N4, NiW+Si3N4) coatings have been produced in the frame of conducted research. The investigation of corrosion resistance has been performed using the potentiodynamic method in the 0.5M solution of NaCl. The results of microhardness measurements and microscopic investigation of the surface and cross-section of the coating have been also included. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Grześ, “Odporność korozyjna wybranych powłok nakładanych metodą tamponową”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 2, Feb. 2014.
Section
Articles

References

Brush plating solutions instruction manual, China national Machinery Import & Export Corporation, Beijing Branch.

Opracowanie metod wytwarzania oraz badania struktury i właściwości nowych warstw wieloskładnikowych i kompozytowych. Grant KBN nr 3 P407 058 04.

Grześ J.: Wytwarzanie metodą tamponową metalowych i metalowo-ceramicznych powłok kompozytowych. Kompozyty nr 5/2002, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s. 359÷363.

Grześ J.: Powłoki kompozytowe Cu+Si3n4 i ni+Si3n4 nakładane metodą tamponową, Kompozyty nr 6/2003 (3(2003)6), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.

Warstwy kompozytowe otrzymywane w procesie nakładania tamponowego. Program badawczy „nowe Materiały”, Politechnika Warszawska.

[6] nanokompozyty ceramiczno-metalowe z gradientem właści- wości. Grant KBn nr PZB-KBn-013/T08/15.