Właściwosci złącza spawanego szyny podsuwnicowej spawanej metodą 111; Properties of welded joint of bridge rail welded by 111 method

Main Article Content

Paweł Bolanowski

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie różnic w mikrostrukturze złącza spawanego szyny podsuwnicowej A75 w zależności od miejsca prowadzenia obserwacji. Szyna ta wykonana została ze stali 900A. Miejscami prowadzenia obserwacji były: materiał rodzimy, strefa wpływu ciepła a także spoina w obszarach znajdujących się w stopce, środniku oraz główce szyny.

Abstract

This article presents the differences in microstructure of welded joint of bridge rail A75 depending on point of observation. The bridge rail was manufactured of steel 900A. The observations was carried out in the base material, in the heat-affected zone and in the joint. The points of observation was located in the rail foot, in the web of the rail and in the rail head. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
P. Bolanowski, “Właściwosci złącza spawanego szyny podsuwnicowej spawanej metodą 111; Properties of welded joint of bridge rail welded by 111 method”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 7, Jul. 2014.
Section
Original Articles

References

Wielgosz R.: Łączenie bezstykowych szyn kolejowych, Mechanika, czasopismo techniczne, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 2009 nr 6.

Brózda J., Pilarczyk J., Zeman M.: Spawalnicze wykresy przemian austenitu CTPc-S, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1983.

Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2007.