Lutowność wybranych nadstopów niklu; Brazeability of selected nickel superalloys

Main Article Content

Michał Baranowski
Jerzy Jakubowski

Abstract

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań mające na celu określenie lutowności spoiwem BNi2 wybranych nadstopów niklu Inconel 600, Inconel 625, Inconel 718 i Hastelloy X. Zamieszczono wyniki pomiarów rozpływności, kątów zwilżania, wytrzymałości połączeń, mikrotwardości oraz omówione badania mikrostruktury połączeń z zastosowaniem mikroskopii świetlnej. Wyniki przeprowadzonych pomiarów pokazano w formie diagramów.

Abstract

This paper presents the results of tests that specify the brazeability of selected nickel superalloys Inconel 600, Inconel 625, Inconel 718 and Hastelloy X. The article shows the results of spreading measurements, contact angles measurements, joint strength, microhardness and microstructure examinations. Metallographic examinations were supported by photographs made on the optical microscope. The results of the measurements are presented in the form of diagrams. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Baranowski and J. Jakubowski, “Lutowność wybranych nadstopów niklu; Brazeability of selected nickel superalloys”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 7, Jul. 2014.
Section
Original Articles

References

Paulonis D.F., Schirra J.J.: Alloy 718 at Pratt&Whitney historical perspective and future challenges; Superalloys 718, 625, 706 and Various Derivatives, TMS, 2001.

Donachie M.J., Donachie S.J.: Superalloys: A Technical Guide, Second edition; ASM International, 2002.

Dul I.: Zastosowanie i przetwarzanie stopów niklu w przemyśle lotniczym; Przegląd Spawalnictwa nr 7-8/2009, s. 67÷73.

Dul I., Kopeć J., Poradka A., Turowska L., Babul T., Kowalski S., Jakubowski J., Senkara J.: Wpływ wybranych czynników technologicznych na proces lutowania próżniowego stopów Ni i stali wysokostopowej 18-8; Przegląd Spawalnictwa nr 10/2009, s. 77÷80.

Babul T., Kowalski S.: Lutowanie przewodów hydraulicznych pneumatycznych i paliwowych do silników lotniczych; Inżynieria Powierzchni, 2006, nr 3, s. 26÷31.

Babul T., Kowalski S., Senkara J., Jakubowski J., Gancarczyk T.: Zastosowanie lutów na bazie srebra i złota do lutowania wybranych części silników lotniczych; Inżynieria Powierzchni, 2007, nr 3, s. 44÷52.

Babul T., Jakubowski J., Kopeć J., Kowalski S., Senkara J, Turowska L.: Lutowanie próżniowe uszczelnień ulowych w aparatach kierujących wykonanych ze stopów Hastelloy i Inconel z zastosowaniem lutu NiCrSiB; Przegląd Spawalnictwa nr 9/2007, s. 124÷129.

Dul I., Senkara J., Bober M., Jakubowski J.: Wpływ wysokotemperaturowego wygrzewania próżniowego na lutowność Inconelu 718 lutem Palnicro 36; Przegląd Spawalnictwa nr 9/2013, s. 15÷19.

High Temp Metals, Technical Data, www.hightempmetals.com

Johnson Matthey Metal Joining, Product Datasheet,

www.jm-metaljoining.com

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>