Normalizacja wykrywania i oceny powierzchniowych niezgodności spawalniczych

Main Article Content

Lesław Sozański
Paweł Sokołowski

Abstract

Badania nieniszczące dostarczają informacji o jakości złączy spawanych bez zmiany ich przydatności użytkowej. Normy, definiujące metody przeprowadzania badań nieniszczących, obejmują bardzo szeroki zakres zagadnień. W pracy omówiono podstawowe grupy norm, określające istotne elementy procedur badań nieniszczących złączy spawanych w zakresie wykrywania i oceny niezgodności powierzchniowych. Analiza uzyskanych wskazań pozwala na wyznaczenie poziomów akceptacji i poziomu jakości kontrolowanego złącza. 

Standardization of detection and evaluation of welding imperfections 

Abstract

Non destructive testing provides useful information about the quality of welds without changing any of their properties. The standards for nondestructive testing (NDT) methods include a lot of different issues. This paper discusses an important group of standards which defines the essential elements of non-destructive weld examination procedures. These procedures are useful to detect and evaluate of welding defects located at the surface of joined elements. The analysis of received data allows determining the acceptance levels and the quality of the controlled weld. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
L. Sozański and P. Sokołowski, “Normalizacja wykrywania i oceny powierzchniowych niezgodności spawalniczych”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 6, Jun. 2013.
Section
Original Articles

References

Sozański L., Sullik P.: Analyza normalizace zkouśeni svaru kapilarni metodou. 42. Mezinárodní Konference a Výstava NDT Techniky: DEFEKTOSKOPIE 2012. Sborník příspÄ•vků, Sec u Chrudimi, Czech Republic.

Sozański L.: Wybrane normy badań magnetyczno-proszkowych złączy spawanych. Przegląd Spawalnictwa. nr 10/2012.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>