Badania zmęczeniowe łącznika spawalniczego stal-aluminium z międzywarstwą tytanu

Mateusz Kowalski, Amadeusz Kurek, Dariusz Rozumek, Andrzej Kurek

Abstrakt


W pracy zaprezentowano wyniki badań zmęczeniowych łącznika spawalniczego stal-aluminium z międzywarstwą tytanu Grade 1. Badany materiał został poddany analizie mikrostrukturalnej. Przeanalizowano czynniki wpływające na trwałość zmęczeniową oraz zaprezentowano podstawową analizę pęknięć zmęczeniowych zaobserwowanych podczas badań.


Słowa kluczowe


zgrzewanie wybuchowe; zmęczenie; twardość; łączniki spawalnicze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akbari-Mousavi S.A.A., Barrett L.M., Al-Hassani S.T.S.: Explosive welding of metal plates, Journal of Materials Processing Technology, 202, 2008, pp. 224-239.

Crossland B.: Explosive welding of metals and its application, Clarendon Press, 1982.

Findik F.: Recent developments in explosive welding, Materials & Design, 32, 2011, pp. 1081-1093.

Karolczuk A., Kowalski M.: Structural and Fatigue Properties of Titanium- Steel Bimetallic Composite Obtained by Explosive Welding Technology, Key Engineering Materials, 592-593, 2014, 594-597.

Karolczuk A., Kowalski M., Bański R., Żok F.: Fatigue phenomena in explosively welded steel-titanium clad components subjected to push-pull loading, International Journal of Fatigue, 48, 2013, pp. 101-108.

Król S., Bański R., Szulc Z., Gałka A.: Practical aspects of structural tests of titanium-steel bondsmade by explosive cladding and exposed to thermal proces loads, Advances in Material Science, 2007, pp. 50-56.

Rozumek D., Bański R.: Crack growth rate under cyclic bending in the explosively welded steel/titanium bimetals, Materials & Design, Vol. 38, No. 6, 2012, pp. 139-146

Rules for the Classification of Ships, Part D Materials and Welding, RINA, Genova, 2012.

ABS Guide For Fatigue Assessment Of Offshore Structures, American Bureau of Shipping, Huston, 2014.

Rules for the Manufacture, Testing and Certification of Materials, Lloyd’s Register, Londyn, 2014.

ABS Rules For Materials And Welding – Aluminum And Fiber Reinforced Plastics (Frp), American Bureau of Shipping, Huston, 2017.

Approval of the Manufacturing Process of Metallic Materials, Bureau Ve- ritas, Seine Cedex, 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i4.887

Refbacks

  • There are currently no refbacks.