Microstructure of Ag on the Ti plate padding weld

Marcin Ptasiński, Lechosław Tuz

Abstrakt


The microstructure of Ag on Ti plate padding weld was investigated in the paper. The evaluation was carried out using light microscopy and scanning electron microscopy. Observation results indicate the presence of a complex lamellar structure in the area of the native material (titanium) and dendritic structure in the clad.


Ocena mikrostruktury napoiny ze srebra na tytanie

in polish

W pracy podjęto próbę oceny mikrostruktury napoiny wykonanej z drutu srebrnego na blachach tytanowych. Ocenę przeprowadzono z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Ujawnione wyniki obserwacji wskazują na występowanie złożonej struktury płytkowej w obszarze materiału rodzimego (tytanu) i budowę dendrytyczną w napoinie.


Słowa kluczowe


coatings; intermetallic phase; clading, titanium; silver; TIG

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Lalik S., Niewielski G.: Badania złącz spawanych blach platerowanych tytanem Inżynieria Materiałowa, nr 5/2009.

Mechow R., Tubielewicz K., Błaszczuk W.: Tytan i jego stopy gatunki właściwości, zastosowanie, technologia obróbki, degradacja, Politechnika Częstochowska, 2004.

Polmear I.J.: Light Alloys Metalurgy of the light Metals, Third edition London, 1995.

Dobrzański L.: Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, Wydawnictwo naukowo-Techniczne, Gliwice – Warszawa, 2006.

Lutjering G., Williams J.C.: Titanium, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2003.

Juszczyk B., Szkliniarz W.: Wpływ parametrów technologicznych na strukturę i właściwości dwufazowych stopów na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl, Tytan i jego stopy VIII Ogólnopolska konferencja, Warszawa, 2005.

Praca zbiorowa: Metallurgia i technologia svarki titana i jego splavov. Kiev: Naukowa Dumka 1986.

Skrzypek S., Przybyłowicz K.: Inżynieria metali nieżelaznych, wydawnictwo AGH Kraków, 2012.

Melechow R., Tubielewicz K., Błaszczuk W.: Tytan i jego stopy: gatunki, właściwości, zastosowanie, technologia obróbki, degradacja, Wyd. Poli- technika Częstochowska, 2004.

Szaraniec B., Gorczka T.: Structure and properies of Ti-Ag alloys produced by powder metallurgy, Journal of Alloys and Compounds 709, 2017, pp. 464-472

Li M., Li Ch., Wang F., Zhang W.: Experimental study and thermodynamic assessment of the Ag-Ti system, Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry 29, 2005, pp. 269-275
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i4.877

Refbacks

  • There are currently no refbacks.