Ocena mikrostruktury napoiny ze srebra na tytanie

Marcin Ptasiński, Lechosław Tuz

Abstrakt


W pracy podjęto próbę oceny mikrostruktury napoiny wykonanej z drutu srebrnego na blachach tytanowych. Ocenę przeprowadzono z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Ujawnione wyniki obserwacji wskazują na występowanie złożonej struktury płytkowej w obszarze materiału rodzimego (tytanu) i budowę dendrytyczną w napoinie.


Słowa kluczowe


fazy międzymetaliczne; napawanie; tytan; srebro; TIG

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Lalik S., Niewielski G.: Badania złącz spawanych blach platerowanych tytanem Inżynieria Materiałowa, nr 5/2009.

Mechow R., Tubielewicz K., Błaszczuk W.: Tytan i jego stopy gatunki właściwości, zastosowanie, technologia obróbki, degradacja, Politechnika Częstochowska, 2004.

Polmear I.J.: Light Alloys Metalurgy of the light Metals, Third edition London, 1995.

Dobrzański L.: Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, Wydawnictwo naukowo-Techniczne, Gliwice – Warszawa, 2006.

Lutjering G., Williams J.C.: Titanium, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2003.

Juszczyk B., Szkliniarz W.: Wpływ parametrów technologicznych na strukturę i właściwości dwufazowych stopów na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl, Tytan i jego stopy VIII Ogólnopolska konferencja, Warszawa, 2005.

Praca zbiorowa: Metallurgia i technologia svarki titana i jego splavov. Kiev: Naukowa Dumka 1986.

Skrzypek S., Przybyłowicz K.: Inżynieria metali nieżelaznych, wydawnictwo AGH Kraków, 2012.

Melechow R., Tubielewicz K., Błaszczuk W.: Tytan i jego stopy: gatunki, właściwości, zastosowanie, technologia obróbki, degradacja, Wyd. Poli- technika Częstochowska, 2004.

Szaraniec B., Gorczka T.: Structure and properies of Ti-Ag alloys produced by powder metallurgy, Journal of Alloys and Compounds 709, 2017, pp. 464-472

Li M., Li Ch., Wang F., Zhang W.: Experimental study and thermodynamic assessment of the Ag-Ti system, Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry 29, 2005, pp. 269-275
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i4.877

Refbacks

  • There are currently no refbacks.