Aging tests of fibre-cement boards using an aging chamber

Main Article Content

Krzysztof Schabowicz
Janusz Juraszek
Maciej Roskosz
Agnieszka Piczak
Zbigniew Jurasz
Adam Sterniuk

Abstract

The article presents the proposal for the application of aging chamber. Three types of fibrous-cement boards were subjected to aging process to the tests for 1010 hours, at an irradiance of 0.35 W/m2, 65±3 °C, 60%±5 RH. The following cycles were accepted: 102 min light, 18 min light and then specimen deposition. A filter system was used: external and internal BS. Interesting results have been ob- tained, which have allowed us to observe the changes tak- ing place in the microstructure of the plates under investi- gation due to the processes mentioned.

in polish

Badania starzeniowe płyt włóknisto-cementowych z użyciem komory starzeniowej

W artykule przedstawiono propozycję zastosowania komory starzeniowej do badania płyt włóknisto-cementowych. Badaniom poddano 3 rodzaje płyt włóknisto-cementowych poddanych procesowi starzenia w czasie 1010 godzin, przy natężeniu napromieniowania: 0,35 W/m2, temperaturze 65±3 °C, wilgotności 60%±5 RH. Przyjęto następujące cykle: 102 min światło, 18 min światło i nadeszczanie próbek. Zastosowano system ltrów: zewnętrzny i wewnętrzny BS. Otrzymano interesujące rezultaty badań, które pozwoliły zaobserwować zmiany zachodzące w mikrostrukturze badanych płyt pod wpływem wymienionych procesów. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
K. Schabowicz, J. Juraszek, M. Roskosz, A. Piczak, Z. Jurasz, and A. Sterniuk, “Aging tests of fibre-cement boards using an aging chamber”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 11, Nov. 2017.
Section
Articles

References

Informacje ze strony internetowej: http://www.euronit.de/

Informacje ze strony internetowej: http://www.cembrit.com/

PN-EN 12467:2013-03E – Płyty płaskie włóknisto-cementowe. Charakterystyka wyrobu i metody badań.

Drelich R., Gorzelańczyk T., Pakuła M., Schabowicz K.: Automated Control of Cellulose Fibre Cement Boards with a Non-Contact Ultrasound Scanner, Automation in Construction, 57, pp. 55-63, 2015.

Gorzelańczyk T., Schabowicz K.: Non-Destructive Testing of Moisture in Cellulose Fiber Cement Boards, 11th European Conference on Non-Destructive Testing (ECNDT), Prague, 2014.

Gorzelańczyk T., Schabowicz K.: Badania płyt włóknisto-cementowych zawierających materiały z recyklingu, Materiały Budowlane, nr 10, s. 27-29, 2015.

Gorzelańczyk T., Schabowicz K.: Rewitalizacja elewacji budynków z zastosowaniem płyt włóknisto-cementowych, Materiały Budowlane, nr 11, s. 163-165, 2015.

Schabowicz K., Gorzelańczyk T., Szymków M.: Elewacje wentylowane, Architektura Murator, nr 6, dod. Warsztat Architekta, nr 3, s. 36-53, 2017.

Gorzelańczyk T., Schabowicz K., Szymków M.: Nieniszczące badania płyt włóknisto-cementowych z wykorzystaniem emisji akustycznej, Przegląd Spawalnictwa, vol. 88, nr 10, s. 35-38, 2016.

Informacje ze strony internetowej: http://atlas-mts.com/

Informacje ze strony internetowej: http://www.xrite.com/

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>