Porównanie możliwości diagnostycznych metod magnetycznej pamięci metalu, szumu Barkhausena i niskoczęstotliwościowej impedancji

Main Article Content

Maciej Roskosz
Mirosław Witoś
Zbigniew Hilary Żurek
Krzysztof Fryczowski

Abstract

W artykule przedstawiono trzy metody badań nieniszczących: metodę magnetycznej pamięci metalu, szumu Barkhausena i niskoczęstotliwościowej impedancji. Zwrócono uwagę na niejawny, nieliniowy związek istniejący pomiędzy parametrami mechanicznymi i elektromagnetycznymi materiału, a stanem jego wytężenia i degradacji. Omawianą tematykę zobrazowano przykładami, na podstawie których wykazano celowość uwzględnienia charakterystyk częstotliwościowych parametrów elektromagnetycznych materiału w opisie symptomów diagnostycznych metody magnetycznej pamięci metalu i szumu Barkhausena. 

Comparison of diagnostic capabilities of metal magnetic memory method, Barkhausen noise method and low-frequency impedance spectroscopy method 

Abstract

This paper presents three NDT method: Magnetic Metal Memory Method, Barkhausen noise method and LFIS method. The attention has been drawn to the implicit and non-linear relationship that exists between the mechanical and electromagnetic parameters of the material and the degree of effort and degradation of the structure. Presented topic has been illustrated by examples, on the basis of which demonstrated purposefulness of taking in the account frequency characteristics of electromagnetic parameters of the material in the describtion of diagnostic symptoms of Metal Magnetic Memory method and Barkhausen noise. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Roskosz, M. Witoś, Z. H. Żurek, and K. Fryczowski, “Porównanie możliwości diagnostycznych metod magnetycznej pamięci metalu, szumu Barkhausena i niskoczęstotliwościowej impedancji”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 10, Nov. 2016.
Section
Articles

References

R. Stegemann et al.: Metal Magnetic Memory Technique – Prospects and Restrictions, 19th WCNDT, Monachium, 13-17.06.2016.

J. Błachnio: Efekt Barkhausena w diagnostyce elementów maszyn. Biblioteka problemów eksploatacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, 2009.

Impedance Measurement Handbook. A guide to measurement technology and techniques. 4th Edition, Keysight Technologies, 2014.

Z. H. Żurek, M. Witoś: Diagnostics of Degradative Changes in Paramagnetic Alloys with the Use of Low Frequency Impedance Spectroscopy, 7th International Symposium on NDT in Aerospace, Bremen, 16-18.11.2015.

M. Roskosz, K. Fryczowski: Porównanie szumu Barkhausena i własnego magnetycznego pola rozproszenia w odkształconych plastycznie próbkach ze stali S235 i P265GH, Przegląd Spawalnictwa, vol. 84(13), s. 35-40, 2012.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>