Badania porównawcze napawanych plazmowo warstw niklowych z węglikami Ti i Cr

Mariusz Bober, Jacek Senkara

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badań struktury kompozytowych powłok na osnowie stopu NiSi2B z dodatkiem węglików Ti i Cr, napawanych plazmowo z mieszaniny proszków na podłoża ze stali niskostopowej. Określono udział i rozmieszczenie fazy umacniającej w osnowie. Wykazano, iż odmienny charakter oddziaływania węglików Ti i Cr z ciekłym stopem Ni wpływa istotnie na proces formowania się napoin kompozytowych oraz na rozmieszczenie i udział cząstek fazy umacniającej w matrycy.

Plasma surfaced nickel layers with chromium and titanium carbides – comparative research 

Abstract

The results of structure investigation of composite layers based on NiSi2B alloy with Cr and Ti carbides dopands are presented in the article. The layers were previously deposited by plasma powder transferred arc welding method onto low alloy steel substrates. The content and distribution of strengthening phase particles in the layer’s matrix were determined. It was proved that formation of composite overlays along with refractory particles distribution are significantly affected by Ti and Cr carbides interaction of different character with liquid nickel alloy. 


Słowa kluczowe


napawanie plazmowe; napawanie kompozytów; kompozyt; powłoki kompozytowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Liu Y. F., Xia Z. Y., Han J. M., Zhang G. L., Yang S. Z.: Microstructure and wear behavior of (Cr,Fe)7C3 reinforced composite coating produced by plasma transferred arc weld-surfacing process, Surface & Coatings Technology, 2006, No. 201, 863-867.

Ozel S., Kurt B., Somunkiran I., Orhan N.: Microstructural characteristic of NiTi coating on stainless steel by plasma transferred arc process, Surface & Coatings Technology, 2008, No. 202, 3633-3637.

Klimpel A.: Technologie napawania i natryskiwania cieplnego, Wyd. P. Śl., Gliwice 1999.

Huang Z., Hou Q., Wang P.: Microstructure and properties of Cr3C2 – modified nickel – based alloy coating deposited by plasma transferred arc process, Surface & Coatings Technology, 2008, No. 202, 2993-2999.

Deuis R.L., Yellup J.M., Subramanian C.: Metal-matrix composite coatings by PTA surfacing. Composite Science & Technology, 58, 1998, 299-309.

Liu Y.F., Han J.M., LiR H., LiW. J., XuX. Y., Wang J.H., Yang S. Z.: Microstructure and dry-sliding wear resistance of PTA cald (Cr, Fe)7C3/γ – Fe ceramal composite coating, Applied Surface Science, 2006, No. 252, 7539-7544.

Liu Y. F., Mu J. S., Xu X. Y., Yang S. Z.: Microstructure and drysliding wear properties of TiC-reinforced composite coating prepared by plasma-transferred arc weld-surfacing process, Materials Science and Engineering A, 2007, No 458, 366-370.

Aoh J.N., Jeng Y.R., Chu E.L., WuL. T.: Onthewear behavior of surface clad layers under high temperature, Wear, 1999, No 225 – 229, 1114-1122.

Kim H. J., Yoon B. H., Lee Ch. H.: Sliding wear performance in molten Zn–Al bath of cobalt-based overlayers produced by plasma-transferred arc weld-surfacing, Wear, 2003, No. 254, 408-414.

Deuis R.L., Subramanian C., Yellup J. M.: Abrasive wear of composite coatings in a saline sand slurry environment, Wear, 1997, No. 203-204, 119-128.

Hou Q. Y., He Y. Z., Zhang Q. A., Gao J. S.: Influence of molybdenum on the microstructure and wear resistance of nikckel – based alloy coating obtained by plasma trans- ferred arc process, Materials and Design, 2007, No. 28, 1982-1987.

Gurumoorthy K., Kamaraj M., Prasad Rao K., Sambasiva Rao A., Venugopal S.: Microstructural aspects of plasma transferred arc surfaced Ni-based hardfacing alloy, Materials Science and Engineering A, 2007, No. 456, 11-19.

Wu J. B. C., Redman J. E.: Hardfacing with Cobalt and Nickel Alloys, Welding Journal, 1994, September, 63-68.

Toth L. E.: Transition Metal Carbides and Nitrides, Academic Press, New York and London, 1971.

Wendler B.G.: Wykorzystanie reakcyjnej odrdzeniowej

dyfuzji węgla w procesach uszlachetniania powierzchni.

Zesz. Nauk. PŁ Nr 873, Łódź, 2001.

Oyama S. T.: The chemistry of transition metal carbides

and nitrides, Balckie Academic & Professional, Chapman & Hall, London, 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v83i9.507

Refbacks

  • There are currently no refbacks.