Napawanie brązu berylowego stellitem metodą MCAW

Main Article Content

Tomasz Chmielewski
Dariusz Golański

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań napawania brązu berylowego CuBe2 (wg PN-EN 1654) stopem narzędziowym Stellite 1. Celem procesu było regenerowanie oraz modyfikowanie krawędzi monolitycznych narzędzi roboczych oraz wkładek do form przeznaczonych do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych. Jako metodę napawania zastosowano napawanie łukowe drutem elektrodowym rdzeniowym w atmosferze gazu ochronnego obojętnego I1 (wg PN-EN ISO 14175). Warunki napawania dobierano według kryterium stopnia wymieszania napoiny z podłożem na poziomie ok. 10%, zapewniającym dobre połączenie napoiny z podłożem oraz niskie rozcieńczenie napoiny materiałem podłoża. Podczas badań właściwości napoin ujawniono budowę mikrostrukturalną układu podłoże-powłoka oraz wykonano rozkłady twardości w płaszczyźnie przekroju podłoże-napoina. W strefie wpływu ciepła odnotowano znaczny spadek twardości materiału podłoża wynikający ze szczególnych właściwości brązów berylowych. Cykl cieplny napawania spowodował rozrost ziarna w obszarze przegrzania oraz lokalne przesycenie stopu, co było bezpośrednią przyczyną obniżenia twardości.

Stellite surfacing by Mcaw welding of beryllium bronze 

The results of Cu-Be hardfacing (CuBe2 according to PN-EN1654) by Stellite 1 tool alloy have been presented. The process was applied for modification and remanufacturing of monolithic edges in tools and inserts used for molds working in injection forming of plastics. The cored wire arc hardfacing in I1 inert gas has been chosen as the deposition method. The microstructure observations together with hardness measurements across deposit/substrate interface have been conducted. Substantial hardness drop in substrate material has been found which was related with special properties of beryllium alloys. The hardfacing thermal cycle induced grain growth in overheated area and local solutioning of the alloy which was the direct reason of hardness loss. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Chmielewski and D. Golański, “Napawanie brązu berylowego stellitem metodą MCAW”, Weld. Tech. Rev., vol. 83, no. 10, Nov. 2011.
Section
Articles

References

Chmielewski T. Golański D.: Znaczenie spawalnictwa w procesie remanufacturingu. Przegląd Spawalnictwa Nr 6/2011, s. 29-32.

Rdzawski Z., Głuchowski W.: Rudy i metale nieżelazne. Czasopismo naukowo-techniczne stowarzyszenia inżynierów i techników metali nieżelaznych, Nr 3/2009.

Klimpel A.: Napawanie i natryskiwanie cieplne. Technologie. WNT, Warszawa 2000.

Properties of Deloro Stellite Alloys, Anglia, 1970.

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 > >>