Sterowanie spawarek MIG/MAG

Ryszard Jastrzębski

Abstrakt


Artykuły dotyczące teorii budowy urządzeń spawalniczych wyposażonych w zaawansowane systemy sterowania nierzadko publikowane są w Przeglądzie Spawalnictwa. Niniejszy artykuł przedstawia stosowane w nowoczesnych urządzeniach sposoby sterowania napięciem i prądem łuku spawalniczego wraz ze zwięzłą charakterystyką podstawowych różnic w sterowaniu. 

Mig/Mag welding machines control 

Articles regarding the theory of design of welding machines with hightech control systems are often published in Welding Technology Review. Used in modern welding machines voltage and current control systems with brief characteristic of fundamental differences in regulation are presented in this article. 
Słowa kluczowe


sterowanie spawarek; źródła prądu; MAG; MIG

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Zielińska S., Pellerin S., Dzirzęga K., Valesi F., Musioł K., Briad F.: Measurement of atomic stark parameters of many Mn and Fe spectra lines using GMAW process, Journal of Physics D, Vol. 43, 2010. s. 1-10.

Wilhelm G., Shopp G., Uhrlandt D.: Study of the welding gas influence on a controlled shot-arc GMAW process by optical emission spectroscopy, Journal of Physics D, Vol. 43, 2010.

Jastrzębski R.: Mechatronika spawania stopów aluminium i stali, Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie nr 12/2010, s. 39-47.

Oshima K., Xiang S., Yamane S.: Effects of Power Source Charakteristick on CO2 Shot Circuiting Arc Welding, dokument nr IIW Nr XII-1793-2004, Materiały konferencji Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, Osaka 2004.

Pentegov V., Pismiennyj A.S., Petrienko O.I.: Obliczanie parametrów zmechanizowanego spawania stali w osłonie gazów, Przegląd Spawalnictwa nr 7/2010, s. 33-38.

Jany M.: Nowe technologie w spawaniu, Przegląd Spawalnictwa nr 7-8/2009, s. 41-45.

Lucas W., Smith J., Balfour C., Bertaso D., Melton G.: Wizyjna kontrola rozmiaru jeziorka spawalniczego w czasie rzeczywistym, Przegląd Spawalnictwa nr 1/2009 s. 11-16.

Jastrzębski A. Tasak E.: Wpływ pulsacji łuku MIG na strukturę spoin stopów aluminium, Przegląd Spawalnictwa nr 7-8/2009, s. 7-11.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v83i1.337

Refbacks

  • There are currently no refbacks.